Rekommendation om användning av de inhemska teckenspråken i statsrådets kommunikation

Syftet med den här rekommendationen (2019) är att fastställa enhetliga kriterier för ministerierna när det gäller användningen av teckenspråk i kommunikation. Den här rekommendationen som gäller både finskt och finlandssvenskt teckenspråk kompletterar tidigare rekommendationer om statsrådets kommunikation.

Arbetet med att uppdatera rekommendationen inleds under 2024.

Rekommendation om användning av de inhemska teckenspråken i statsrådets kommunikation

Ytterligare information

Heli Suominen, kommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295161089   E-postadress: