Ajankohtaista

24.10.14

Eurooppa-neuvosto keskusteli taloudesta ja ulkosuhteista

Pääministeri Alexander Stubb osallistui Eurooppa-neuvoston yhteydessä järjestettyyn eurohuippukokoukseen perjantaina. Kokouksessa oli esillä ajankohtainen taloustilanne. Uusi komissio tulee esittämään 300 miljardin investointipakettia.

"Investointien vähäisyys haittaa Euroopan talouden elpymistä. Julkisilla investoinneilla on rooli kasvun edellytysten ja yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Kestävä kasvu ja työllisyys edellyttävät kuitenkin yksityisiä investointeja", pääministeri Stubb sanoo.

Torstaina Eurooppa-neuvosto hyväksyi Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan linjaukset. EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi sovittiin vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

 

24.10.14

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä arktinen yhteistyö aiheina pohjoismaisen yhteistyön superviikolla

Pohjoismaiden neuvoston istunto ja siihen liittyvät ministeritason kokoukset järjestetään Tukholmassa 27.-30. lokakuuta. Suomen hallitusta edustavat pääministeri Alexander Stubb, ulkoministeri Erkki Tuomioja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri sekä pohjoismainen yhteistyöministeri Lenita Toivakka, kulttuuri- ja asuntoministeri Piia Viitanen sekä ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Pohjoismaiden neuvoston istunto on vuoden suurin pohjoismainen foorumi, johon kokoontuvat Pohjoismaiden parlamentaarikot, pääministerit, oppositiojohtajat ja sektoriministerit. Hallitusten välisen yhteistyön puheenjohtajana toimii tänä vuonna Islanti.

 

24.10.14

Päätös valtakunnansovittelijasta marraskuussa

Työministeri Lauri Ihalainen on tavannut viimeksi tänään työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat ja keskustellut valtakunnansovittelijan valinnasta. Ministeri Ihalaisen toivomus on ollut, että järjestöillä olisi yhteinen ehdokas sovittelijaksi. Käytyjen keskustelujen pohjalta järjestöillä ei ollut valmiutta esittää yhtä yksimielistä ehdokasta.

"Tarkoitus on valmistella ministeriössä esitys niin, että valtakunnansovittelijan valinta voidaan viedä päätettäväksi 6. marraskuuta pidettävään valtioneuvoston istuntoon päätettäväksi", työministeri Ihalainen kertoo.

 

23.10.14

Opintotukilakiin ehdotetaan muutoksia

Hallitus antoi 23. lokakuuta eduskunnalle esityksen laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan opiskelijalla ei olisi vastaisuudessa oikeutta opintotukeen usean samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseksi.

Tukea myönnettäisiin edelleen korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen jatkotutkinnon suorittamiseksi, erikoistumiskoulutukseen, täydennyskoulutukseen tai jonkin ammatillisen tai virkakelpoisuuden saavuttamiseksi. Muutoksella halutaan nopeuttaa opiskelijoiden työmarkkinoille siirtymistä ja parantaa opiskelupaikkojen kohdentumista sekä vähentää valtion menoja.

 

23.10.14

Pohjoista tukea korotetaan loppuvuoden maidontuotannolle

Hallitus vahvisti tänään kansallisen pohjoisen tuen korotetut tukitasot loka-joulukuun 2014 maidontuotannolle. Aiemmin säädettyä tukitasoa nostetaan kaikilla pohjoisen tuen tukialueilla 1,5 senttiä litralta Venäjän asettamien talouspakotteiden vaikutusten osittaiseksi korvaamiseksi.

"Hyvä, että saamme tukitoimet käyntiin nopeasti. Jatkamme neuvotteluja tuottajajärjestöjen kanssa tuen loppuosan suuntaamisesta kiellosta kärsineille sektoreille", sanoo maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

 

23.10.14

ASP-säästäjäksi ehtii vielä 39-vuotiaana

Hallitus on tänään antanut lakiesityksen, jolla asuntosäästöpalkkiolakia muutettaisiin siten, että ASP-sopimuksen teon yläikärajaa nostettaisiin 39 vuoteen, tämä ikä mukaan lukien. Voimassa olevan lain mukaan asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta mutta ei 31 vuotta.

"Olemme nyt tuoneet ASP-säästämisen tähän päivään. Nykyään on melko tavallista, että asuntosäästäminen aloitetaan vasta 30 ikävuoden jälkeen. Uudistus parantaa ihmisten mahdollisuuksia ryhtyä ensiasunnon hankintaan aiempaa joustavammin oman elämäntilanteen mukaan", kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen toteaa.

 

23.10.14

Yksikieliselle kunnalle mahdollisuus muuttua kaksikieliseksi kesken kymmenvuotiskauden

Hallitus esittää, että yksikielinen kunta voitaisiin kunnanvaltuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken valtioneuvoston säätämän kymmenvuotiskauden. Nykyisen lain nojalla kunnat voivat hakeutua kaksikielisiksi seuraavan kerran vasta vuoden 2023 alusta. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 23. lokakuuta.

Esityksellä pyritään turvaamaan kunnille, jotka vuoden 2015 alusta valtionosuusuudistuksen myötä menettävät kieleen perustuvia valtionapuja, mahdollisuudet saada korvauksia kielellisistä palveluista aiheutuviin kustannuksiin. Kun kunta muuttuu kaksikieliseksi, sen velvollisuudet palvella asukkaitaan molemmilla kansalliskielillä laajenevat.

 

23.10.14

Ministeri Grahn-Laasonen: Jokaisen suomalaisen on voitava kokea luonnonsuojelu omakseen

"Jokaisen suomalaisen on voitava kokea luonnonsuojelu omakseen. Tämä on tärkeää, jotta luonnonsuojelun tavoitteille saadaan laaja hyväksyttävyys. Ympäristöpolitiikka ja luonnonsuojelu on saatava pois marginaalista yhteiseksi asiaksi", Grahn-Laasonen sanoi luonnonsuojelulain kansalaiskeskustelun avaustilaisuudessa Säätytalolla 23. lokakuuta.

Ympäristöministeriö toivoo kansalaisten osallistuvan Otakantaa.fi -verkkokeskusteluun luonnonsuojelulaista 23.10.-7.12.2014. Tavoitteena on luonnonsuojelulain laaja tarkistaminen, ei sen kokonaisuudistus.