Ajankohtaista

24.4.14

Sote-uudistuksen kuulemistilaisuudet järjestöille ja kunnille

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää sote-uudistuksesta kaksi kuulemistilaisuutta. Maanantaina 5.5. peruspalveluministeri Susanna Huovinen ja ministeriön asiantuntijat kuulevat sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Tiistaina 6.5. kuullaan vastaavasti kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

Sote-uudistusta valmistelee peruspalveluministeri Susanna Huovisen johdolla toimiva parlamentaarinen ohjausryhmä. Sen tehtävänä on laatia esitys uudeksi järjestämislaiksi. Lakiesityksen on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle kesäkuussa.

 

24.4.14

Anonyymi todistaminen aiotaan mahdollistaa vakavimmissa rikoksissa

Hallitus esittää, että todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistetaan. Todistajan henkilöllisyys voitaisiin salata eräissä vakavimmissa rikoksissa. Tämä lisäisi todistajien turvallisuutta ja helpottaisi näytön hankkimista vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Esityksen mukaan tuomioistuin voisi myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään 8 vuotta vankeutta ja jos henkilöllisyyden salaaminen on välttämätöntä todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Anonyymi todistaminen olisi siten mahdollista esimerkiksi henkirikoksessa, törkeässä huumausainerikoksessa ja törkeässä ihmiskaupassa.

 

24.4.14

Uusi laki selkeyttää asumistukijärjestelmää

Hallitus esittää asumistukijärjestelmän yksinkertaistamista ja selkeyttämistä. Jatkossa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Tällä hetkellä enimmäismäärään vaikuttavat myös asunnon ominaisuudet, kuten koko, valmistumisvuosi, perusparannukset ja varustetaso.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 24. huhtikuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

 

24.4.14

Uusi maaseutuohjelma tukee kestävää maataloutta ja hyvinvointia

Hallitus on hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014-2020. Ohjelma on keskeisin väline maatalouden uudistamisessa ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä. Sen kautta on käytettävissä 5 618 miljoonaa euroa julkista rahaa, josta osa on EU-rahoitteista ja osa kansallista.

Laaja maaseutuohjelma perustuu EU:n parlamentin ja neuvoston maaseutuasetukseen, edellisen ohjelmakauden toimeenpanon kokemuksiin, arviointien tuloksiin sekä sidosryhmien ja kansalaisten laajaan kuulemiseen. Toimenpiteitä on valmisteltu laaja-alaisissa työryhmissä usean vuoden ajan.

 

24.4.2014

Energian tukkumarkkinoiden valvontaan tulossa lisää tehoa

Sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden toiminnan valvonta tehostuu. Samalla edistetään tervettä kilpailua sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoilla. Hallitus antoi 24. huhtikuuta eduskunnalle lakiesitykset, jotka mahdollistaisivat seuraamusten määräämisen sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoilla tehdyistä väärinkäytöksistä sekä tehostaisivat väärinkäytösten tutkintaa.

Tavoitteena on lisätä luottamusta sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaan. Esitykset tuovat myös kustannussäästöjä sähkön ja maakaasun käyttäjille sekä kustannushyötyjä kansantaloudelle.

 

24.4.14

Lautamieskokoonpanot pienenevät toukokuun alusta

Käräjäoikeuden lautamieskokoonpano kevenee toukokuun alusta lähtien. Samalla lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajaa nostetaan. Muutos on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä 25. huhtikuuta.

Käräjäoikeus on jatkossa lautamieskokoonpanossa päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Lautamiehet ovat siis jatkossakin peruskokoonpanossa enemmistönä.

 

24.4.14

Vuoteen 2050 suuntaava Energia- ja ilmastotiekarttatyö hyvässä vauhdissa

Suomelle on laadittu viime kesästä lähtien parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean johdolla vuoteen 2050 ulottuvaa energia- ja ilmastotiekarttaa.

"Suomi tarvitsee pitkäjänteistä energiapolitiikkaa kansalaisten hyvinvoinnin, teollisuuden kilpailukyvyn ja investointien, huoltovarmuuden sekä ilmasto- ja ympäristönäkökohtien vuoksi. Tarvitsemme myös laajan kansallinen yhteisymmärryksen energia- ja ilmastopolitiikan pitkästä linjasta, jossa näitä näkökulmia ei aseteta vastakkain", tiivistää parlamentaarisen komitean puheenjohtaja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

 

24.4.14

Turvallisen tulevaisuuden ideafoorumi - Kokonaisturvallisuus ja tulevaisuus -seminaari Espoossa 8. toukokuuta

Espoon Otaniemessä 8. toukokuuta järjestettävä poikkitieteellinen sekä poikkihallinnollinen kansallisen turvallisuustutkimuksen neljäs seminaari tuo yhteen suomalaisen varautumisen, kokonaisturvallisuuden ja tulevaisuudentutkimuksen asiat ja ihmiset.

Seminaarin ohjelma on rakennettu kokonaisturvallisuutta ja tulevaisuutta käsittelevistä alustuksista sekä tulevaisuusverstaista. Seminaarin keskustelun pohjana toimivat valtioneuvoston turvallisuusasiantuntijoiden laatimat tulevaisuusskenaariot.