Ajankohtaista

1.8.14

Ulkoministeri Tuomioja: YK:n uusi rauhanvälityksen päätöslauselma nostaa alueelliset järjestöt rauhanvälityksen valokeilaan

YK:n yleiskokous hyväksyi 31. heinäkuuta New Yorkissa yksimielisesti Suomen ja Turkin esittelemän YK:n kolmannen päätöslauselman rauhanvälityksestä. Ulkoministeri Erkki Tuomioja pitää yksimielisesti hyväksyttyä päätöslauselmaa merkittävänä edistysaskeleena.

"Alueellisten järjestöjen merkitys konfliktien estämisessä ja rauhanvälityksessä on kasvanut, mutta niiden potentiaalia ei ole vielä ammennettu tyhjiin. Suomen ja Turkin johdolla laadittu päätöslauselma antaa sysäyksen YK:n ja alueellisten järjestöjen rauhanvälitystoiminnan kehittämiselle", Tuomioja toteaa.

 

29.7.14

Pääministeri Stubb: EU:n Venäjä-pakotteet välttämättömiä tässä tilanteessa

Euroopan unionin pysyvien edustajien komitea (Coreper) on sopinut Eurooppa-neuvoston valtuuttamana uusista Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimista. Toimet liittyvät niihin neljään sektoriin, joista EU:n ulkoministerit päättivät neuvostossaan viikko sitten.

"Itä-Ukrainan kriisi ei ole lientynyt, vaikka siihen on yritetty löytää neuvotteluratkaisua. Tilanne ei jättänyt EU-maille muita vaihtoehtoja kuin pakotteiden lisäämisen. Eurooppa-neuvosto edellytti kesäkuun lopun päätelmissään Venäjältä toimenpiteitä Ukrainan-tilanteen vakauttamiseksi, mutta Venäjä ei ole edesauttanut tilanteen kehittymistä positiiviseen suuntaan. On valitettavaa, että unioni joutuu ottamaan käyttöön uusia Venäjään kohdistuvia toimia, mutta se oli nyt myös välttämätöntä. Jatkamme luonnollisesti aktiivista vaikuttamista niin EU-tasolla kuin kahdenvälisissä keskusteluissa kriisin ratkaisemiseksi", pääministeri Stubb toteaa.

 

30.7.14

Ulkoministeriön tietopaketti uusista Venäjää koskevista pakotteista

EU:n neuvosto on päättänyt ottaa käyttöön rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Rajoittavien toimenpiteiden on määrä tulla voimaan 1.8.2014. Ne koostuvat pääomamarkkinoihin, puolustustarviketeollisuuteen, kaksikäyttötuotteisiin ja sensitiiviseen teknologiaan kohdistuvista rajoituksista. Ulkoministeriö julkaisi keskiviikkona sivuillaan tietopaketin aiheesta.

Neuvosto on myös päättänyt ottaa käyttöön rajoituksia, jotka koskevat kuljetus-, telekommunikaatio- ja energiateollisuuteen sekä luonnonvarojen (öljy, kaasu ja mineraalit) hyödyntämiseen liittyviä vientejä Krimille tai Sevastopoliin sekä investointeja näiden alojen hankkeisiin siellä. Näiden rajoitusten on määrä tulla voimaan 31.7.2014.

 

1.8.14

Yhteenveto kuntakokeiluja koskevista lausunnoista julkaistaan elokuussa

Hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista saatiin määräaikaan mennessä 55 lausuntoa. Yhteenveto kuntakokeiluja koskevista lausunnoista julkaistaan elokuussa.

Valtiovarainministeriö ja kuntakokeilujen koordinaatioryhmä jatkavat kuntakokeilujen lainvalmistelua lausuntopalautteen pohjalta. Hallituksen esitys on tarkoitus esitellä eduskunnalle syyskuussa 2014.

 

30.7.14

Ilveksen kaatokiintiö lausunnoille - Kannanhoitoalueisiin muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle metsästysvuodelle 503 ilveksen kaatokiintiötä. Ilveksen hoitosuunnitelmassa Suomi on tähän asti jaettu kahteen kannanhoitoalueeseen, jotka ovat poronhoitoalue sekä muun Suomen kannanhoitoalue.

Nyt ministeriö esittää muun Suomen kannanhoitoalueen sisälle erilaisia painotuksia, koska Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) mukaan ilveskannan kehitys on huomattavan erilaista eri puolilla maata.

 

25.7.14

Kansanedustaja Mari Kiviniemi OECD:n apulaispääsihteerin tehtävään

Kansanedustaja Mari Kiviniemi nimitettiin 25. heinäkuuta OECD:n neuvoston päätöksellä järjestön apulaispääsihteerin tehtävään kahdeksi vuodeksi.

Kiviniemi on Pariisissa toimivan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ensimmäinen suomalainen apulaispääsihteeri Suomen 45 vuotta kestäneen jäsenyyden aikana. "Tämä nimitys osoittaa, että Suomella on tarjota hyviä ehdokkaita monenlaisiin kansainvälisiin tehtäviin, joissa kilpailu on kovaa ja joihin pienemmistä maista on usein vaikeaa tulla valituksi", totesi ulkoministeri Erkki Tuomioja.

 

25.7.14

Ministeri Orpo: Tavoitteena kannattavuus ja toimivat markkinat

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo peräänkuulutti tulevaisuudenuskoa avatessaan VILJO-maatalousmessut Kiuruvedellä. Maatalous on maailmanlaajuinen kasvuala.

"Ruuan tuotannon odotetaan kasvavan jopa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tässä kasvussa haluamme olla mukana. Suomalaisen ruuan mahdollisuudet maailmalla ovat lähes rajattomat, kun yhdessä edistämme sen näkyvyyttä ja muistamme kertoa sen erityispiirteistä kaikissa yhteyksissä", Orpo totesi.

 

25.7.14

Marjanpoimijoille avattiin neuvontapiste

Työ- ja elinkeinoministeriö on 21.7.2014 alkaen nimennyt Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston vastuulliseksi tahoksi vastaamaan ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden yleisistä neuvontatehtävistä, asiakasohjauksesta ja -viestinnästä yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa.