Ajankohtaista

31.10.14

Ulkoministeri Tuomioja pitää pääpuheenvuoron asekauppasopimusseminaarissa Lontoossa

Ulkoministeri Erkki Tuomioja vierailee Lontoossa maanantaina 3. marraskuuta. Tuomioja pitää pääpuheenvuoron asekauppasopimusta käsittelevässä kansainvälisessä seminaarissa.

Kansainvälisen asekaupan sääntöjä määrittelevästä ATT -sopimuksesta neuvoteltiin lähes vuosikymmen. Suomi osallistui aktiivisesti sopimusneuvotteluihin ja toimii edelleen sopimuksen aloitteentekijämaiden ryhmässä.

 

30.10.14

TP-UTVA keskusteli Ukrainan tilanteesta

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 30. lokakuuta 2014 Ukrainan tilanteesta Ukrainan 26.10. pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen. Suomi pitää Ukrainan parlamenttivaaleja tärkeänä askeleena maan demokratialle. Vaalitulos antaa Ukrainalle mahdollisuuden jatkaa sen itsensä valitsemalla tiellä.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli kaksoiskansalaisuudesta ja linjasi, että jatkotyössä selvitetään, mitkä voisivat olla ne valtion turvallisuuden kannalta kriittiset virat ja tehtävät, joissa kaksoiskansalaisuus voi muodostaa lojaliteettiristiriidan.

 

30.10.14

Työttömyysvakuutusmaksuihin 0,15 prosenttiyksikön korotus vuonna 2015

Sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun ehdotetaan 0,15 prosenttiyksikön korotusta vuodelle 2015. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,65 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 025 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 3,15 prosenttia palkasta.

Maksujen korottaminen johtuu työttömyyden kasvusta, joka on vähentänyt vakuutusmaksutuloja ja lisännyt työttömyyspäivärahamenoja.

 

30.10.14

Suomi lähettää suojavarusteita ebola-epidemiasta kärsiviin maihin

Sisäministeriö lähettää Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta 325 000 kappaletta Huoltovarmuuskeskuksen luovuttamia hengityssuojaimia ebolasta kärsiviin maihin.

Alkuviikosta Hollantiin saapuvat hengityssuojaimet ovat Maailman terveysjärjestön hyväksymiä ja menevät paikallisen terveydenhoitohenkilökunnan sekä kansainvälisen avustushenkilöstön käyttöön.

 

30.10.14

Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhakumahdollisuuksia parannetaan

Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta. Muutos koskisi niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat opiskelleet ja suorittaneet tutkintonsa Suomessa.

Ehdotuksen mukaan tutkinnon suorittaneelle voitaisiin myöntää työnhakua varten oleskelulupa nykyisen kuuden kuukauden sijasta enintään yhdeksi vuodeksi. Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden edellytyksiä jäädä valmistumisensa jälkeen työskentelemään Suomeen. Lakimuutos on osa hallituksen syksyllä 2013 sopimaa rakennepoliittista ohjelmaa.

 

30.10.14

Ihmisoikeusselonteko painottaa pitkäjänteistä toimintaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Hallitus hyväksyi torstaina eduskunnalle annettavan ihmisoikeusselonteon, jossa arvioidaan sekä kansainvälistä ihmisoikeustoimintaa että perus- ja ihmisoikeuksien toimeenpanoa Suomessa. Edellisen ihmisoikeuspoliittisen selonteon valtioneuvosto antoi eduskunnalle vuonna 2009.

Selonteko painottaa pitkäjänteistä toimintaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lisäksi tärkeitä periaatteita ja lähtökohtia valtioneuvoston toiminnassa ovat ihmisoikeuksien kattavuuden ja yleismaailmallisuuden turvaaminen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvat osallistumisoikeudet.

 

29.10.14

Verotuksen kansainvälinen automaattinen tietojenvaihto laajenee vuonna 2017

Ulkomaisia tuloja on entistä vaikeampi pitää verotuksen ulkopuolella, kun Suomi alkaa saada laajasti tietoja ulkomaisissa pankeissa sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa olevista suomalaisten tuloista ja varoista. Suomi sitoutuu automaattiseen tietojenvaihtoon lähes 50 valtion kanssa.

Suomi allekirjoitti keskiviikkona 29. lokakuuta sopimuksen automaattisesta pankkien sekä rahoitus- ja vakuutuslaitosten tilitietojen vaihtamisesta. Sopimuksessa on mukana lähes 50 valtiota ja oikeusaluetta. Sopimukseen tulee myöhemmin liittymään useita muita valtioita, kun ne ovat teknisesti valmiita aloittamaan automaattisen tietojenvaihdon.

 

29.10.14

Muutoksia Suomen edustustoverkossa

Ulkoasiainministeriö tekee muutoksia Suomen edustustoverkkoon osana valtionhallinnon säästötoimia. Muutokset johtuvat ulkoasiainministeriön toimintamenomäärärahoihin tehdyistä leikkauspäätöksistä. Suomen suurlähetystöt Luxemburgissa, Bratislavassa (Slovakia) sekä Ljubljanassa (Slovenia), suljetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Kahdenvälisistä suhteista ja Suomen vaikuttamistyöstä näissä maissa huolehditaan sulkemisten jälkeen uusin järjestelyin.