Ajankohtaista

20.11.14

Pääministeri Stubb tapasi Etelä-Korean presidentin ja pääministerin Soulissa

Pääministeri Alexander Stubb tapasi Etelä-Korean presidentti Park Geun-hyen ja pääministeri Chung Hong-wonin Soulissa Koreassa torstaina 20. marraskuuta. Keskusteluissa presidentti Park Geun-hyen kanssa käsiteltiin Suomen ja Korean välisiä suhteita ja yhteistyötä talouden alalla. Pääministeri Stubb keskusteli presidentti Parkin kanssa myös suomalaisyritysten konkreettisista liiketoimintamahdollisuuksista Koreassa.

"Suomi ja Korea voisivat jatkossa tehdä yhteistyötä esimerkiksi 5G-verkon kehittämisessä ja valmistautumisessa Korean Pyeonchangin vuoden 2018 talviolympialaisiin", pääministeri Stubb sanoi.

 

20.11.14

Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmää aiotaan laajentaa

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä olleen jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. Kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin.

Uudistus selkeyttäisi lupajärjestelmää ja edistäisi sitä, että oikeudenkäynnin painopiste on käräjäoikeudessa. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 20. marraskuuta.

 

20.11.14

Ympäristölupaprosessien vauhdittaminen etenee

Hallitus antoi 20. marraskuuta esityksen eduskunnalle ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistus edistää osaltaan ympäristölupaprosessien vauhdittamista.

"Pitkät lupaprosessit hidastavat investointeja ja myös ympäristön kannalta tärkeitä hankkeita, kuten uusiutuvan energian ja uusien ympäristöteknologioiden käyttöönottoa", muistuttaa Grahn-Laasonen.

 

20.11.14

ELY-keskusten ylijohtajat nimitetty

Valtioneuvosto on 20. marraskuuta nimittänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ylijohtajat tehtäviinsä viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2015-31.12.2019.

Ylijohtaja vastaa ELY-keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. ELY-keskuksissatyöskentelee henkilöstöä kolmella vastuualueella: elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

 

20.11.14

Yksityisen kopioinnin hyvitys budjettirahoitteiseksi

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutosta. Jatkossa valtio maksaisi tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Hyvitys maksettaisiin valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta.

Yksityistä kappaleen valmistamista ja sen yleisyyttä tutkittaisiin hyvityksen oikean mitoituksen määrittelemiseksi. Valtioneuvosto asettaisi opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä myös neuvottelukunnan, jonka tehtävänä olisi toimia neuvoa-antavana elimenä tutkimusten sisältöön ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

 

20.11.14

Autojen rekisteröintiin ehdotetaan muutoksia

Hallitus esittää, että ajoneuvon rekisteröinnin voisi jatkossa hoitaa muutamaa poikkeuksellista tilannetta lukuun ottamatta kokonaan sähköisesti. Esityksessä ehdotetaan myös tarkennettaviksi säännöksiä siitä, mitä rekisteröintitehtäviä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi antaa ulkopuolisille palveluntuottajille ja millä edellytyksillä.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta 20. marraskuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2015.

 

19.11.14

Suomi ei luovuta maitotukineuvotteluissa

EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan ilmoitti myöhään eilen illalla Brysselissä, että unioni tukee Venäjän vastapakotteista kärsineitä Viron, Latvian ja Liettuan maidontuottajia yhteensä noin 28 miljoonalla eurolla. Komissaarin ilmoitus on pettymys maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpolle.

"Olemme perustelleet sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että viimeksi maanantaina lähettämässämme kirjeessä Suomen maitoalan tuen tarvetta. Tänään soitan taas komissaari Hoganille ja korostan jälleen, että maidon hinta tulee laskemaan lisää Suomessa ja tuen saamisen kriteerit tulevat valitettavasti täyttymään", ministeri Orpo toteaa.

 

19.11.14

Viron uusi ulkoministeri Keit Pentus-Rosimannus vierailee Suomessa

Viron ulkoministeri Keit Pentus-Rosimannus vierailee Suomessa 21. marraskuuta 2014 ja tapaa ulkoministeri Erkki Tuomiojan. Reformipuolueen Pentus-Rosimannus nimitettiin virkaansa 17.11. pitkään ulkoministerinä toimineen Urmas Paetin siirryttyä Euroopan parlamenttiin.

Ulkoministerit keskustelevat muun muassa kahdenvälisistä suhteista, ajankohtaisista tilanteista Ukrainassa, Venäjällä ja Lähi-idässä sekä EU-kysymyksistä.