Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan ennakkoon seuraavan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istunnon jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen, koostetiedote istunnon päätöksistä sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Verkkosivuilla julkistettavat päätösliitteet eivät ole virallisia asiakirjoja. Virallisen otteen istunnon pöytäkirjasta saa pyydettäessä valtioneuvoston kanslian istuntoyksiköstä.

Hallitus esittää täydennyksiä vuoden 2018 talousarvioesitykseen

16.11.2017 13.53
VM VNK
Hallitus esittää täydennyksiä vuoden 2018 talousarvioesitykseen

Hallitus antoi 16. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentämisestä. Täydennysesityksen mukaan määrärahatarve kasvaa 99 miljoonalla eurolla ja tuloarvioita nostetaan 32 miljoonalla eurolla. Ehdotus lisää valtion nettolainanottoa 67 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2018 arvioidaan 3,0 mrd. euroa. Vuoden 2017 nettolainanotoksi on kolmannen lisätalousarvioesityksen mukaan arvioitu 4,5 mrd. euroa. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden 2018 lopussa noin 110 miljardia euroa.
Sisäministeriön tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote
Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2017

Esitys uusiutuvan energian tuotantotuen tarjouskilpailuista eduskuntaan

9.11.2017 13.48
TEM
Esitys uusiutuvan energian tuotantotuen tarjouskilpailuista eduskuntaan

Valtioneuvosto lähetti 9.11.2017 eduskunnan käsittelyyn hallituksen esityksen, johon sisältyy ehdotus uusiutuvan energian tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä. Esityksen mukaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin lisätään tarjouskilpailuun perustuvaa, teknologianeutraalia preemiojärjestelmää koskevat säännökset. Lisäksi tuulivoiman kompensaatioalueista annettuun lakiin lisätään viittaus preemion mukaiseen tukeen.
Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017

Päätökset liitteineen

Tasavallan presidentin esittely 17.11.2017
Päätösluettelo 17.11.2017 11.44
Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2017
Päätösluettelo 16.11.2017 13.41
Raha-asiainvaliokunta 16.11.2017
Päätösluettelo 16.11.2017 13.36
Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017
Päätösluettelo 9.11.2017 14.07
Raha-asiainvaliokunta 9.11.2017
Päätösluettelo 9.11.2017 13.27
Tasavallan presidentin esittely 2.11.2017
Päätösluettelo 2.11.2017 14.04
Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017
Päätösluettelo 2.11.2017 13.53
Raha-asiainvaliokunta 2.11.2017
Päätösluettelo 2.11.2017 13.26
Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017
Päätösluettelo 26.10.2017 14.00
Raha-asiainvaliokunta 26.10.2017
Päätösluettelo 26.10.2017 13.34
Valtioneuvoston Viikko -julkaisu

Valtioneuvoston Viikko -julkaisu

Valtioneuvoston Viikko julkaistaan maanantaisin Virallisen Lehden liitteenä. Julkaisu sisältää edellisen viikon keskeiset hallitustapahtumat.

Valtioneuvoston Viikko - Edita

Hallituksen vuosikertomus 2016

Hallituksen vuosikertomus 2016

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta.

Hallituksen vuosikertomus 2016

Hallituksen esitykset syyskaudella 2017

Hallituksen esitykset syyskaudella 2017

Hallituksen on tarkoitus antaa syksyn istuntokaudella eduskunnalle yhteensä 141 hallituksen esitystä ja kaksi selontekoa.

Esitykset syysistuntokaudella 2017