Valtioneuvosto

Valtioneuvoston linna Senaatintorilla

Valtioneuvostolla tarkoitetaan Suomen hallitusta, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Toisaalta sillä tarkoitetaan valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa päätöksentekoelintä.

 

Eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää. Presidentti nimittää muut ministerit pääministerin ehdotuksen mukaisesti. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

 

Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai asianomaisessa ministeriössä. Yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Valtioneuvosto valmistelee ja panee täytäntöön presidentin päätökset.

 

Hallitusohjelmat

Itsenäisen Suomen ensimmäinen hallitus oli pääministeri Svinhufvudin hallitus, joka nimitettiin marraskuussa 1917. Itsenäisyyden aikana on ollut kaikkiaan 73 hallitusta.

 

Hallitusohjelmat olivat aluksi pääministerien kannanottoja ja ohjelmajulistuksia. Ohjelmat on kerätty eri lähteistä, mm. pääministerien haastattelulausunnoista, sanomalehdistä ja valtioneuvoston pöytäkirjoista. 

Hallitusohjelmat

Valtioneuvoston historiaa

 

Ministerit kautta aikojen

Valtioneuvoston ministeritietojärjestelmässä on tiedot kaikista itsenäisyyden ajan hallituksista ja lähes 600 ministeristä.

 

Järjestelmästä voi hakea tietyn hallituksen kokoonpanon, tietyn ministerin henkilötiedot tai vaikkapa tarkistaa, kuka on ollut pisimpään ulkoministerinä.

 

Järjestelmässä on myös tiedot uusimpien hallitusten ministereiden avustajista ja valtiosihteereistä.

Hallitukset ja ministerit
vuodesta 1917