Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto: Vanhuspalvelulain hoitajamitoitusta koskeva uudistus hyvin valmisteltu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.12.2019 11.57
Tiedote 705/2019

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut vanhuspalvelulain uudistusta, jossa on säädetty hoitajamitoituksesta. Arviointineuvoston mukaan uudistus on valmisteltu hyvin. Erityisesti julkistaloudellisia vaikutuksia on arvioitu kattavasti ja monipuolisesti.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä. Lakiin lisätään velvoite vähintään 0,7 työntekijän mitoituksesta asiakasta kohti. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi yhtenäinen seuranta- ja arviointimittaristo iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisessä.

Hallituksen esitys on kirjoitettu erittäin ymmärrettävästi sekä selkeästi, ja lukijan on helppo saada kuva uudistuksesta ja sen lähtökohdista. Ehdotuksessa on kuvattu hyvin nykytila ja sen ongelmat sekä tavoitteet ja keskeiset ehdotukset. Vaikutuksia on arvioitu kattavasti ja monipuolisesti erityisesti julkistaloudellisten vaikutusten osalta.    

Esityksessä ei ole kuitenkaan arvioitu riittävästi yritysvaikutuksia. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esityksessä pitää esittää taloudelliset vaikutukset eri kokoisille yrityksille tai ainakin vaikutusten mittaluokka. Viranomaisvaikutuksia on selostettu myös melko yleisellä tasolla. Niitä on syytä arvioida esitettyä seikkaperäisemmin.

Hallituksen esityksessä on selostettu vaikutuksia työllisyyteen, asiakkaisiin, omaisiin, henkilöstön työhyvinvointiin, muiden palveluiden saatavuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja kielellisiin oikeuksiin. Lisäksi on luotu yhteenveto riskeistä sekä työvoiman lisäyksen väylistä. Kokonaisuudessaan yhteiskunnalliset vaikutukset on esitetty hyvin ja monipuolisesti.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä laiksi eduskunnalle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Uudistus sosiaali- ja terveysministeriössä.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Kaijus Ervasti, p. 050 478 0316, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.