Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Europaministrarna diskuterade EU:s åtgärder mot coronapandemin

Statsrådets kommunikationsavdelning 22.4.2020 15.27
Pressmeddelande 269/2020

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen deltog i en informell videokonferens med Europaministrarna onsdagen den 22 april. Ministrarna diskuterade de åtgärder som EU och medlemsländerna hittills vidtagit med anledning av covid-19-pandemin. De behandlade åtgärdernas varaktighet, omfattning och effektivitet och utbytte bästa praxis.

Minister Tuppurainen berättade att Finland aktivt stöder EU-samarbetet i fråga om både åtgärderna mot pandemin och de framtida återhämtningsåtgärderna.

”EU har redan tidigare visat sin styrka i svåra situationer. Nu behövs det igen förmåga att samordna och ta fram gemensamma europeiska lösningar”, sade minister Tuppurainen.

Diskussionen gick också in på vikten av att trygga medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatsprincipen i samband med de nationella undantags- och begränsningsåtgärderna. Finland anser att undantagsåtgärderna ska vara nödvändiga, godtagbara, proportionella och temporära.

”Under undantagsförhållanden är det viktigare än vanligt att se till att EU-medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tryggas. Också efter coronakrisen måste EU vara en värdegemenskap som respekterar den liberala demokratin och rättsstatsprincipen”, konstaterade minister Tuppurainen.

Europaministrarna ansåg att man redan under de närmaste veckorna bör analysera lärdomarna av krisen och bereda en EU-gemensam återhämtningsplan. Europeiska rådets medlemmar fortsätter att diskutera frågan vid sin videokonferens den 23 april.

Europaministrarna fattade inga formella beslut under videokonferensen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli

Palaa sivun alkuun