Hyppää sisältöön

Hallitus käsitteli neuvottelussaan normaaliolojen lainsäädännön kehittämistä varauduttaessa epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.6.2020 12.51
Tiedote 399/2020

Hallitus käsitteli neuvottelussaan tiistaina 9. kesäkuuta sitä, miten epidemiatilanteen seuraavaksi edellyttämiä toimia voitaisiin panna toimeen normaaliolojen lainsäädäntöä kehittämällä. Käsittelyn pohjana olivat lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän ja valtioneuvoston kanslian selvitykset. Hallitus sai myös katsauksen epidemiologiseen tilanteeseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoilta. Tarvetta valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamiselle hallitus käsittelee ensi maanantaina 15. kesäkuuta.

Hallitus toteaa, että valmiuslain toimivaltuudet, jotka covid-19-pandemiassa on otettu käyttöön ja jotka ovat voimassa 30.6. asti, ovat perustuneet arvioon, että toimivaltuudet ovat välttämättömiä väestön suojaamiseksi hyvin laajalle levinneen tartuntataudin seurauksilta sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi poikkeusoloissa. Tavoitteena on ollut erityisesti varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti kriisitilanteessa.

Hybridistrategiaansa nojaten hallitus toteaa, että vaikka uhka koronaviruksen leviämisestä ja epidemian kiihtymisestä on edelleen olemassa, epidemiologisen tilannekuvan perusteella näyttäisi tällä hetkellä siltä, että tautitilanne ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti eivät enää 30.6. jälkeen välttämättä tarvitse tuekseen valmiuslain toimivaltuuksilla tehtyjä toimia. Ennen tätä koskevien päätösten tekoa on kuitenkin vielä tarpeen seurata rajoitusten purkamisen vaikutuksia ja varmistua asiaa koskevan päätöksen perusteista. Hallitus käsittelee tarvetta ja perusteita valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamiselle 15. kesäkuuta.

Uhka Covid-19-tartuntataudin leviämisen uudelleen kiihtymisestä on edelleen olemassa. Tästä syystä hallitus varautuu tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin normaaliolojen lainsäädäntöä kehittämällä. Tilanteen sitä vaatiessa on mahdollista ottaa myös valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia uudelleen käyttöön.

Tartuntatautilakiin esitetään muutoksia

Valmiuslain soveltamiseen liittyvät tartuntatautilain, terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutostarpeet valmistellaan siten, että esitykset voidaan tuoda hallituksen päätettäväksi elokuussa.

Lisäksi tartuntatautilakiin tehtävien muutosten valmistelua jatketaan kiireellisinä seuraavissa asioissa: ravintoloiden ja muiden vastaavien elinkeinotoimintaan käytettävien tilojen käytön rajoittaminen, yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten tarkempi määrittely sekä eristämispäätös henkilön asuntoon tai muuhun päätöksen antajan hyväksymään tai osoittamaan paikkaan.

Hallitus on aikaisemmin päättänyt antaa esitykset valmiuslain nojalla annettujen toimivaltuuksien siirtämisestä ja tarkentamisesta lääkehuollon sekä opetuksen ja koulutuksen normaaliolojen lainsäädäntöön.

Covid-19-epidemian johdosta annettu lainsäädäntö

Poikkeusolojen julistamisen jälkeen hallitus on 5. kesäkuuta mennessä antanut 14 valmiuslain mukaista toimivaltuuksien käyttöönotto- ja jatkamisasetusta. Lisäksi hallitus on antanut eduskunnalle 44 hallituksen esitystä ja neljä lisätalousarviota (ks. liite). Näihin esityksiin sisältyvillä laeilla on vastattu epidemiasta johtuvan akuutin kriisin aiheuttamiin ongelmiin ja luotu edellytyksiä yhteiskunnan toimivuudelle pandemiaolosuhteissa.

Lainsäädäntömuutokset ovat liittyneet seuraaviin kokonaisuuksiin: työmarkkinat ja sosiaaliturva, yritystuet ja yritysten rahoitus, julkinen talous (valtio ja kunnat), elinkeinovapauden rajoittaminen ja rajoitusten purkaminen, maahanmuutto (kausityövoiman saatavuuden varmistaminen), lääkehuolto, peruskoulutus, ammatti- ja korkeakouluopetus sekä liikenne, erityisesti merenkulku.

Lisäksi on säädetty määräaikaisia muutoksia erilaisiin hallinnollisiin käsittelyaikoihin ja muihin määräaikoihin. Lait on lähtökohtaisesti säädetty määräaikaisina.


Lisätietoja: kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö, p. 0295 150 044, alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, p. 0295 160 170, valtioneuvoston kanslia