Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla - Ahvenanmaan sairaanhoito turvataan

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.4.2020 8.03
Tiedote 223/2020

Hallitus päätti ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa tänään 7. huhtikuuta jatkaa rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä liikenteen rajoittamisen voimassaoloa. Voimassaoloaikaa jatkettiin 14.4.–13.5.2020.

Hallituksen tavoitteena on edelleen vähentää liikkumista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella. Jatkossa sallitaan vain välttämättömin työmatkaliikenne, ja työntekijällä pitää olla työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä.

Pääsääntönä on, että kaikki sisärajojen yli Suomeen saapuvat henkilöt ovat Suomessa oleskelunsa aikana velvollisia noudattamaan Suomen terveysviranomaisten ohjeistusta ja pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan viimeisestä Suomeen saapumisesta lukien.

Vaatimus pysymisestä 14 vuorokauden karanteenia vastaavissa olosuhteissa ei koske välttämätöntä ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstöä tai tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä. Hallitus myös vetoaa työnantajiin, että nämä selvittäisivät keinoja vähentää työntekijöiden rajan yli liikkumista esimerkiksi majoittamalla työntekijöitä työssäkäyntipaikkakunnalla.

Suomen vastaisella maarajalla Ruotsin ja Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomen alueella. Poikkeuksena pääsääntöön työntekijät voivat tällä edellytyksellä jatkaa työssäkäyntiä karanteeniohjeistusta noudattaen.

Ruotsista tai Norjasta Suomeen tulevien työntekijöiden tulee noudattaa ohjeistusta (THL) tartuntariskin vähentämisestä ja olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan niin Suomessa kuin kotona olleessaan.                                             

Suomi pitää lisäksi välttämättömänä, että Ruotsi ohjeistaa terveydenhoitohenkilöstöä parempaan suojautumiseen ja lisää näiden henkilöryhmien testausta. Lisäksi Ruotsi on sitoutunut siihen, että Norrbottenin läänin sairaanhoitokapasiteettia (mukaan lukien tehohoitokapasiteetti) voidaan tarjota suomalaisten potilaiden hoitamiseen. On myös mahdollista, että epidemian pahentuessa henkilöstön ei enää olisi mahdollista liikkua rajan yli.

Suomi seuraa tautilanteen kehitystä tarkasti ja on valmistautunut tarvittaessa edelleen rajoittamaan rajaliikennettä.

Hallitus suosittelee laivaliikenteen lipunmyynnin lopettamista 11.4. alkaen                

Hallitus suosittaa Suomeen Ruotsista, Virosta ja Saksasta liikennöiviä laivayhtiöitä lopettamaan henkilöliikenteen lipunmyynnin laivoihin, jotka lähtevät 11.4.2020 tai sen jälkeen lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä. Suositus on voimassa 13.5.2020 asti.

Ahvenanmaan tilanne

Hallitus velvoittaa sosiaali- ja terveysministeriön huolehtimaan siitä, että Ahvenanmaan sairaalan toiminta turvataan yhteistyössä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa. Tarvittavat lääkärit järjestetään manner-Suomesta Ahvenanmaalle ja saapuvan henkilöstön riittävä ruotsin kielen taito varmistetaan. Turussa toimiva FinnHEMS:n helikopteri palvelee myös Ahvenanmaata.

Ahvenanmaan käytössä olevan lääkintähelikopterin pilotit kuuluvat ensihoito- ja pelastushenkilöstöön, jota vaatimus 14 vuorokauden karanteenia vastaavissa olosuhteissa pysymisestä ei koske.

Edellä mainittujen linjausten toteuttamisen jälkeen muu välttämätön ja perusteltu henkilöliikenne on edelleen mahdollista liikennöitävillä reittilennoilla Tukholmasta, Helsingistä ja Turusta Maarianhaminaan. Henkilöliikenne laivaliikenteen reiteillä Ahvenanmaalta manner-Suomeen on edelleen mahdollista.

Muuta välttämätöntä liikennettä olisi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä.

Linjausten toteuttamisen jälkeen on edelleen mahdollista huolehtia Ahvenanmaalle sijoittuvan, terveydenhuollolle globaalisti kriittisen välinetuotannon jatkumisesta. Välttämätön työmatkaliikenne on edelleen mahdollista karanteeniohjeistusta noudattaen.

Lisätietoja: 

Kansalaisneuvonta:
Rajavartiolaitoksen neuvontapalvelun numero on 050 597 2255 (klo 08.00-16.00)

Rajan ylittämiseen uusia rajoituksia - Sisäministeriön tiedote 7.4. 

 
Sivun alkuun