Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus linjasi strategiaansa loppukaudelle

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.4.2017 11.31
Tiedote 195/2017

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on tarkistanut toimintasuunnitelmaansa kautensa puolivälissä. Hallitus arvioi, että sen strategia ja talouspolitiikan linja ovat kokonaisuutena oikeassa suunnassa, mutta hallituskauden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vielä lisätoimia erityisesti työllisyydessä ja kasvussa.

Hallitus on vahvasti sitoutunut muutosohjelmaansa. Toimintasuunnitelma kokoaa keskeisimmät kärkihankkeita ja reformeja edistävät toimet, jotka vauhdittavat muutosta eteenpäin kohti hallituksen visiota.

Puolivälin uudet avaukset on jäsennetty neljään teemaan: osaaminen, kasvu ja työllisyys; välittäminen; uudistuminen sekä turvallisuus. Erityisesti näihin kokonaisuuksiin on tehty uusia avauksia. Rahoituspäätökset ilmenevät julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021.

Nyt julkistettu tarkistettu toimintasuunnitelma on järjestyksessään pääministeri Sipilän hallituksen kolmas. Suhteessa aiempiin se on tarkastelutasoltaan strategisempi.

Toimintasuunnitelma jakaantuu kahteen osaan, joissa ensimmäinen osa sisältää puolivälin uudet avaukset. Toinen osa sisältää koosteen kärkihankkeiden ja reformien keskeisimmistä saavutuksista ja loppuhallituskauden toimista.

Hallitus ohjaa strategisen hallitusohjelman ja kärkihankkeiden toimeenpanoa säännöllisesti järjestettävissä strategiaistunnoissaan. Jokaisella kärkihankkeella on vastuuministeri, ja painopistealueilla on omat ministerityöryhmänsä.

Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja Riina Nevamäki, p. 09 1602 2009 ja strategiasihteeristön päällikkö Sirpa Kekkonen, p. 0295 160 181, valtioneuvoston kanslia

Toimintasuunnitelma

Ratkaisujen Suomi: Puolivälin tarkistus, Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019
Toimintasuunnitelman etenemistä havainnollistavaa aineistoa

Liitteet

Innovaatio- ja kokeiluympäristö - kokeiluja kiertotaloudesta tekoälystä ja työllisyydestä
JTS-miljardi eli julkisen talouden toimintauudistus
Syrjäytyneiden nuorten määrän vähentäminen
Uusi toimintamalli vauhdittamaan digitalisaatiota
Valtion digihankkeiden ohjausta vahvistetaan

Juha Sipilä hallitus kärkihankkeet reformit
Sivun alkuun