Hyppää sisältöön

Hallitus rajoittaa uudestaan maahantuloa kolmesta maasta

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriöulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.8.2020 13.25
Tiedote 507/2020
Kuva: korona-päätökset

Valtioneuvosto päätti istunnossaan tänään 6.8. ottaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Suomen ja Alankomaiden sekä Suomen ja Belgian välisessä liikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajoitukset palautetaan Andorrasta Suomeen saapuvaan liikenteeseen. Alankomaissa, Belgiassa ja Andorrassa koronaviruksen aiheuttamien tautitapausten määrät ovat edellisen arvioinnin jälkeen kääntyneet kasvuun. Rajoitukset tulevat voimaan maanantaina 10.8.

Maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan 8 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Sisärajaliikenteessä maahantulon rajoitusten purkamista voidaan toissijaisesti harkita niiden Schengen-maiden osalta, joissa on ilmennyt enintään 10 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Purettuja rajoituksia voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen käyttöön, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa.

Hallitus pitää toissijaisen raja-arvon käyttämistä perusteltuna Saksan ja Tanskan kohdalla. Näissä maissa ilmaantuvuusluvut ovat todennäköisesti kohonneet hetkellisesti paikallisten tautiryppäiden vuoksi. Tilannetta on arvioitava toisin, jos ilmaantuvuusluku nousee selvästi yli raja-arvon kuten nyt Alankomaissa ja Belgiassa.

Muut maahantulon rajoitukset pysyvät ennallaan

Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-alueeseen kuuluvan valtion rajan ylittävää liikennettä. Sisärajaliikenteen rajoitukset on poistettu Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Italian, Kreikan, Liechtensteinin, Maltan, Saksan, Slovakian ja Unkarin välisestä liikenteestä. Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. 

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä liikennettä. Ulkorajaliikenteen rajoitukset on poistettu Suomen ja Kyproksen, Irlannin, San Marinon ja Vatikaanin välisestä liikenteestä. Näiden maiden ja Suomen välinen liikenne on rajoituksitta sallittua. Lisäksi sallitaan Suomen ja Georgian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Etelä-Korean, Thaimaan, Tunisian ja Uruguayn välinen ulkorajaliikenne näiden maiden asukkaiden osalta. Sama koskee Kiinaa edellyttäen, että Euroopan unionin neuvosto toteaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen.

Siltä osin kuin ulkorajavalvonta jatkuu, sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy.

Ulkorajoilla myös vakiintunut parisuhde katsotaan välttämättömäksi syyksi maahantulolle. Sisärajalla syyksi riittää myös muunlainen seurustelusuhde. Rajatarkastuksessa luotetaan ensisijaisesti matkustajan omaan ilmoitukseen parisuhteesta. Tarvittaessa muiden rajanylitysedellytysten tarkastamisen yhteydessä voidaan matkustajaa pyytää selvittämään asiaa tarkemmin.

Rajoituksien poistamista Ruotsin osalta harkitaan

Ruotsin tautitilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Hallitus sitoutuu siihen, että maahantulorajoitusten seuraavan käsittelyn yhteydessä Ruotsin maa-, meri- ja ilmarajojen sisärajatarkastuksia tarkastellaan toisistaan erillään. Jos epidemiatilanne sallii, sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä voidaan terveysviranomaisten suositukset huomioiden poistaa joko osittain tai kokonaan.

Hallitus on käsitellyt myös aiemmin esillä ollutta rajoitusten purkamisen alueellista mallia, jota viranomaiset ovat selvittäneet. Tässä vaiheessa selvitys ei johda toimenpiteisiin.

Tilannetta tarkastellaan noin kahden viikon välein

Nyt tehdyt päätökset ovat voimassa 8.9. asti, mutta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa aiemmin. Hallitus arvioi maahantulorajoitusten tarvetta ja laajuutta uudelleen noin kahden viikon kuluttua epidemiologisen tilanteen perusteella.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Suomesta poistuvan on otettava huomioon myös kohdemaan omat mahdolliset rajoitukset Suomesta saapuville henkilöille.

Lisätietoja:
Kansalaiskyselyt rajaliikenteestä