Hyppää sisältöön

Hallitus sopi toimista puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.9.2016 18.03
Tiedote 403/2016

Hallitus tuomitsee kaiken väkivallan, vihapuheen ja rasismin. Hallitus sopi tänään 26. syyskuuta strategiaistunnossaan, että väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan puututaan lainsäädäntötoimilla ja muilla toimilla sekä vahvistamalla viranomaisten resursseja.

Kansalaisten yhdistymisvapaus on perusoikeus, johon puuttumista on harkittava aina tarkasti. Nykyisen yhdistyslain puitteissa tuomioistuin voi lakkauttaa yhdistyksen, jos sen toiminta on olennaisesti lakien tai hyvien tapojen vastaista.  Poliisihallitus sitoutuu tehostamaan lainkohdan toimeenpanoa. Yhdistysten lakkauttamiseen liittyvää menettelyä tarkistetaan siitä saatavien kokemusten perusteella.

Sisäministeriö käynnistää välittömästi yhteistyössä oikeusministeriön kanssa arvioinnin, jonka tavoitteena on lakkautettujen väkivaltaisten ääriliikkeiden tunnusten käytön kieltäminen lailla. Tällöin poliisi saisi oikeuden puuttua tunnusten käyttöön. Samoin oikeusministeriö käynnistää arvioinnin kokoontumislain mukaisen ilmoitusmenettelyn muuttamiseksi. Nykylain mukaan yleisistä kokoontumisista on ilmoitettava poliisille kuusi tuntia ennen tapahtumaa. Tämä aika ei aina anna poliisille riittävää mahdollisuutta varautua mielenosoitusten turvallisuudesta huolehtimiseen.

Lisää resursseja ääriliikkeiden valvontaan ja vihapuheen kitkemiseen

Hallitus linjasi, että viranomaisille osoitetaan lisää voimavaroja puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan. Voimavaroja lisätään myös vihapuhetta estävään nettipoliisitoimintaan sekä vihapuherikosten tutkintaan.

Tavoitteena on tehostaa väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ennalta estämistä, paljastamista ja selvittämistä, luoda toimintamalleja esitutkintaan ja syyttäjäyhteistyöhön.  Näkyvällä poliisitoiminnalla myös sosiaalisessa mediassa lisätään kansalaisten turvallisuutta.

Väkivaltaisia ääriliikkeitä ovat yhdistykset jotka toimivat lain tai hyvien tapojen vastaisesti

Väkivaltaisilla ääriliikkeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä liikkeitä, joiden toimintaan sisältyy väkivaltaista ekstremismiä, vihapuhetta tai muuta toimintaa, joka on kielletty kansainvälisissä sopimuksissa, Suomen lainsäädännössä tai jota Suomessa yleisesti vallitsevan käsityksen mukaan pidetään hyvien tapojen vastaisena.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö, p. 050 456 1012, [email protected]
osastopäällikkö Sami Manninen, oikeusministeriö, p. 0295 150 318, [email protected]
lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen, oikeusministeriö, p. 0295 150 264, [email protected]

Jari Lindström Juha Sipilä Paula Risikko hallitus