Hyppää sisältöön

Hallitus teki periaatepäätökset maskisuosituksesta ja etätyöstä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.8.2020 14.22
Tiedote 514/2020

Hallitus käsitteli neuvottelussaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotusta suositukseksi kansalaisten kasvomaskien käytöstä (liite). Valtioneuvosto puoltaa periaatepäätöksellään THL:n kasvomaskisuositusta.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Suosituksen tavoitteena on suojata kanssaihmisiä mahdolliselta altistumiselta koronavirustartunnalle. Jokainen hankkii maskin itse, mutta kunnat huolehtivat, että maskeja on saatavilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ilmaiseksi suosituksen voimassaoloalueella. 

Periaatepäätös etätyösuosituksesta

Hallitus käsitteli myös valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön suositusta etätyöstä (liite), ja päätti etätyötä koskevan periaatepäätöksen antamisesta. 

Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat Covid-19-epidemian olevan alueellisesti kasvussa, hallitus suosittelee, että kyseisen alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. 

Vastaavasti tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.

Riskimaista tuleville koronavirustestaus ja mahdollinen karanteeni

Neuvottelussa merkittiin tiedoksi katsaus ja muistio tartuntatautilain mukaisesta toiminnasta rajanylityspisteillä. Viranomaisten tekemien koronapäätösten tavoitteena on ehkäistä koronavirustartuntojen leviäminen Suomeen riskialueilta tulevien henkilöiden mukana.
Covid-19-testaukset (terveystarkastukset) tehdään matkustajille tartuntatautilain 14, 15 tai 16 §:n nojalla. Testaukset ovat ensisijaisesti vapaaehtoisia. Jos henkilö ei suostu testaukseen, aluehallintovirasto voi määrätä pakollisen testauksen. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun koneessa on oireisia matkustajia.

Riskialueelta tulevalle matkustajalle olisi mahdollista tehdä henkilökohtainen karanteenipäätös 14 vrk:n ajaksi, jos hänen epäillään perustellusti altistuneen koronavirukselle. Näin on esimerkiksi silloin, kun koneessa on oireisia henkilöitä. Päätöksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Hallitus on myös antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle pyynnön valmistella niin sanotun liikennevalomallin, jossa viestinnällisesti havainnollistetaan niin kansalaisille, yrityksille kuin muille yhteiskunnan toimijoille sitä, millaiset toimenpiteet todennäköisesti tulevat kysymykseen eri maista saapuessa. Liikennevalomallin mukaisesti alueet luokitellaan punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin maihin.

Lisäksi hallitus pyysi Terveyden ja hyvinvoinninlaitosta selvittämään karanteenin rinnalle vaihtoehtoisia keinoja varmistaa terveysturvallisuus rajanylityspaikoilla, esimerkiksi kaksivaiheista testausta toteuttamalla.

Riskialueet ovat tällä hetkellä maita, joihin kohdennetaan rajavalvonta koronan vuoksi ja tulijat ohjataan omaehtoiseen karanteeniin. Suomen asettama raja-arvo on edelleen 8 uutta tapausta/100 000 asukasta viimeisen 14 vuorokauden aikana. Maiden listaa tarkastellaan säännöllisesti.

Lisätietoja: 
Terveysturvallisuus rajoilla: kansliapäällikkö Kirsi Varhila, STM, [email protected], hallitusneuvos Liisa Katajamäki, STM, p. 0295 163 329 (tartuntatautilaki) ja tutkimusprofessori Hannu Kiviranta, THL, p. 029 524 6361
 
Kasvomaskisuositus: johtaja Mika Salminen, p. 029 524 8454 ja ylilääkäri Taneli Puumalainen, p. 029 524 6080, THL
 
Etätyösuositus: ylijohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 031