Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Arbetet med att uppdatera lagstiftningsplanen har slutförts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.11.2022 12.41 | Publicerad på svenska 18.11.2022 kl. 12.16
Pressmeddelande 656/2022

Statsrådet godkände den 6 september 2022 en preliminär plan över de regeringens propositioner och statsrådets redogörelser som ska lämnas till riksdagen under slutet av valperioden 2019–2023 (riksdagens höstsession 2022). Planen innehöll 223 regeringspropositioner och 8 redogörelser.

Lagstiftningsplanen stöder planeringen av regeringens arbete och samordningen mellan regeringens och riksdagens tidsplaner. För att säkerställa att planen är genomförbar har en informell ministerarbetsgrupp för samordning av lagstiftningsplanen uppdaterat planen.
Den informella ministerarbetsgruppen har haft till uppgift att samordna lagstiftningsprojekten i slutet av regeringsperioden för att säkerställa att regeringens viktigaste projekt slutförs och tiden räcker till för riksdagens behandling av propositionerna.

När ministerarbetsgruppen inledde sitt arbete den 21 oktober 2022 var antalet regeringspropositioner som ännu inte lämnats till riksdagen 97. Ur lagstiftningsplanen har i enlighet med ministerarbetsgruppens riktlinjer strukits 7 propositioner på grund av ofullbordat beredningsarbete eller för att minska riksdagens arbetsbörda. Dessutom stryks följande 10 propositioner ur planen:

•    RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
•    RP med förslag till lagstiftning om ekonomisk arbetsgivare
•    RP med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och vissa andra lagar för att införa en skatt som påförs på grund av värdestegring på fysiska personers egendom
•    RP med förslag till lag om skatteavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet
•    RP med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
•    RP med förslag till ramlag för trängselavgifter
•    RP med förslag till lag om ett försök med regional studielånskompensation
•    RP med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, läropliktslagen, lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
•    RP med förslag till lagstiftning för en reform av arbetsvillkoret för löntagare
•    RP med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.


Ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för en höjning av distributionsskyldigheten i fråga om biobrännolja och för kompensation för kostnaderna inom jordbruket i anslutning till detta från och med 2026.

I enlighet med ministerarbetsgruppens riktlinjer främjas dessutom två ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering när det gäller övergångsutjämning och universitetssjukhusens finansiering. Finansministeriet informerar närmare om de ändringar i välfärdsområdenas finansiering som ännu är under beredning. Propositionerna lämnas enligt en tidsplan som överenskommits med riksdagen.

Ministerarbetsgruppen för samordning av lagstiftningsplanen har inte behandlat eller föreslagit ändringar i de propositioner som redan är under behandling i riksdagen.
Efter att arbetet med att uppdatera lagstiftningsplanen har slutförts lämnar statsrådet endast nödvändiga propositioner och sådana propositioner om vars tidsplan man särskilt överenskommit med riksdagen.

Närmare information om enskilda projekt finns i statsrådets tjänst för projektinformation (projektportalen), som upprätthålls av ministerierna. Ministerierna svarar för att uppgifterna i projektportalen är korrekta och uppdaterade och för att hålla kontakt med riksdagens utskottssekretariat.


Ytterligare information: Tuulia Pitkänen, statsministerns politiska specialmedarbetare, [email protected]

​​​​​​

 

 
Sivun alkuun