Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Muutoksia koronavirusepidemian vuoksi asetettuihin rajoituksiin 1. kesäkuuta

opetus- ja kulttuuriministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.5.2020 10.06
Tiedote 373/2020

Koronarajoituksista luovutaan asteittain ja hallitusti 1. kesäkuuta alkaen. Tavoitteena on estää epidemian leviämistä niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista. Kesäkuun alusta alkaen tulee lievennyksiä muun muassa kokoontumisrajoituksiin, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä julkisten tilojen aukioloon. Myös ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin samaan aikaan. Hallituksen perjantaisen linjauksen mukaan kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Muutoksia julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoituksiin

Enintään 50 hengen yleisötilaisuudet sallitaan kesäkuun 1. päivästä alkaen. Rajoitukset koskevat sisä- ja ulkotiloissa järjestettyjä julkisia tilaisuuksia eli yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Yleisiä kokouksia ovat mielenosoitukset ja muut kokoontumisvapauden mukaiset kaikille avoinna olevat tilaisuudet. Yleisötilaisuuksia ovat yleisölle avoimet huvitilaisuudet, kilpailut, näytökset tai muut näihin rinnastettavat tilaisuudet. Hallitus suosittelee, että näissä noudatetaan turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita.

Laissa tarkoitettuja kokouksia ja tilaisuuksia eivät sen sijaan ole esimerkiksi samanaikainen oleskelu julkisilla liikuntapaikoilla tai asiointi kauppakeskuksessa.

Kokoontumisrajoitus ei myöskään koske yksityisiä tilaisuuksia, kuten yksityisjuhlia tai yksityisiä kokouksia. Hallitus kuitenkin suosittelee, ettei yksityistilaisuuksia järjestettäisi yli 50 hengelle. Kaikissa näissäkin tilanteissa on suositeltavaa pitää parin metrin etäisyys muihin osallistujiin ja huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta.

Yli 50 ja enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin. Aluehallintovirastot ovat asettaneet tällaisten kokousten ja tilaisuuksien järjestämisen ehdoiksi sen, että kokoontuminen järjestetään noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä 31.7. asti.

Kokoontumisrajoituksia koskevat aluehallintovirastojen määräykset ovat yleisluonteisia, eikä niissä oteta kantaa jokaiseen yksittäiseen tapahtumaan. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta niin, ettei tautitilanne pahene. Jokaisen tapahtumajärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se voi parhaiten toteuttaa määräykset asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista.

Poliisi valvoo kokoontumisrajoituksia

Poliisi valvoo aluehallintovirastojen määräämiä kokoontumisrajoituksia toimivaltuuksiensa mukaisesti. Poliisin tehtävänä on huolehtia siitä, että yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet järjestetään noudattaen osallistujien enimmäismääriä ja kokoontumislakia. Poliisi ei valvo hygieniaohjeiden noudattamista, vaan tapahtumajärjestäjien on itse huolehdittava koronaviruksen leviämisen estämisestä.

Muihin satunnaisiin kokoontumisiin ja yksityisiin tilaisuuksiin poliisi ei puutu, ellei niistä aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Julkisia tiloja avataan – mm. kirjastoihin ja uimahalleihin pääsee taas  

Suljettuna olleita julkisia sisätiloja avataan hallitusti kesäkuun alusta alkaen. Tällaisia ovat muun muassa valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Esimerkiksi konsertit, teatteriesitykset, elokuvateatterinäytökset, festivaalit ja kulttuuritapahtumat ovat yleisötilaisuuksia. Niitä koskevat aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemät rajoituspäätökset.

Kirjastojen ja museoiden jatkuvaluonteisessa, normaalissa toiminnassa sen sijaan ei ole kyse yleisötilaisuudesta, eivätkä kokoontumisrajoitukset koske tätä toimintaa. Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset koskevat kuitenkin kirjastojen ja museoiden järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa tulee huomioida voimassa oleva 50 henkilön tai erityisjärjestelyin 500 henkilön enimmäisosallistujamäärä.

Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin kesäkuun alusta lukien yleisötilaisuuksia koskevia henkilömäärä- ja muita rajoituksia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita noudattaen.

Yleisötilaisuuksien rajoitukset eivät koske uimahallien ja liikuntatilojen tavanomaista jatkuvaa omaa toimintaa. Urheiluhallien ja liikuntapaikkojen ylläpitäjien täytyy kuitenkin itse arvioida, miten viranomaisten ohjeita voidaan parhaiten soveltaa paikallisiin olosuhteisiin niin, että asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus varmistetaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamassa ohjeessa suositellaan, että lasten ja nuorten leireillä toimitaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä.

Myös kokoontumisrajoitusten ulkopuolelle jäävässä toiminnassa on tärkeää huomioida yleiset ohjeet hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä estetään.

THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet ohjeen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä. Museovirasto on antanut tarkempia suosituksia museoiden toimintaan liittyen, ja aluehallintovirastot ovat antaneet suosituksia kirjastojen toiminnan erityiskysymyksistä.

Ravintolat ja kahvilat avataan tietyin rajoituksin

Ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin samaan aikaan koko maassa kesäkuun alussa. Silloin tulee voimaan laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Laki on voimassa 1.6.2020–31.10.2020. 
Tasavallan presidentti vahvisti lain, ja valtioneuvosto antoi siihen liittyvän asetuksen perjantaina 29. toukokuuta.

Ravitsemisliikkeet voivat olla auki kello 6–23 välisenä aikana. Alkoholijuomien anniskelu on sallittu vain kello 9–22 välillä. Asiakkaiden enimmäismäärä on ravintoloiden sisätiloissa rajattu puoleen normaalista.

Valtioneuvoston on säännöllisesti arvioitava, ovatko lain ja asetuksen rajoitukset eri alueilla välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Ravitsemisliikkeet ovat velvollisia tehostamaan hygieniaa ja huolehtimaan asiakkaiden välisistä riittävistä etäisyyksistä. Kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä. Ostoksensa voi noutaa itse esimerkiksi tiskiltä. Sen sijaan asiakkaat eivät saa annostella ruokaa ja juomaa itse esimerkiksi ns. buffetpöydästä.

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matkailijoiden ja matkailualan yritysten on tärkeää sitoutua toimiin, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.
Hallitus linjasi asiasta kirjallisessa menettelyssään perjantaina 29. toukokuuta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ohjeet turvalliseen kotimaanmatkailun käynnistämiseen Suomessa. Ohjeet astuvat voimaan 29.5.2020. Matkailuyritykset ja matkailijat ovat vastuussa ohjeistuksen noudattamisesta ja soveltamisesta omaan toimintaansa.

Lisätietoja 
Poliisihallituksen mediapuhelin (virka-aikana), p. 050 399 9039, [email protected] (kokoontumisrajoitusten valvonta)
Ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 115 (liikunta- ja nuorisoasiat)
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 129 (kulttuuri- ja taidepolitiikka) Hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected] (ravitsemisliikkeet)
Asiantuntija Ida Müller, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7033 (matkailu)
Ylilääkäri Paula Tiittala, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 029 516 3744 (matkailuturvallisuus)

Puhelinneuvonta
Valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta akuuteissa tilanteissa. Neuvonnan numero on 0295 535 535, ja se on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Lisää aiheesta
Koronaviruksen aikaiset rajoitukset – valtioneuvosto.fi
Usein kysytyt kysymykset – Aluehallintovirasto
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

 
Sivun alkuun