Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsminister Marin och förbundskansler Merkel diskuterade budgetramen och åtgärder mot klimatförändringen

Statsrådets kommunikationsavdelning
19.2.2020 15.33
Pressmeddelande 86/2020

EU:s klimatpolitik och de stundande förhandlingarna om EU:s nästa budgetram var centrala samtalsämnen vid mötet mellan statsminister Sanna Marin och förbundskansler Angela Merkel i Berlin. Marin och Merkel konstaterade att Finland och Tyskland har nära relationer.

”Tyskland är Finlands viktigaste handelspartner, och vi båda sätter värde på samarbetet inom Europeiska unionen och stärkandet av unionen”, sade statsminister Marin vid en presskonferens.

Statsminister Marin och förbundskansler Merkel diskuterade ingående EU:s nästa budgetram, det vill säga långtidsbudgeten för 2021–2027. EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträder i morgon, torsdagen den 20 februari, i Bryssel, där förhandlingarna inleds vid Europeiska rådets extra möte utifrån ordförande Charles Michels förslag. Förslaget avviker från det kompromissförslag som Finland utarbetade som ordförande i Europeiska unionens råd.

”Jag berättade för förbundskanslern att Finland är ute efter en moderat totalnivå på budgetramen, och att vi anser det vara viktigt att tillräckliga resurser anvisas för landsbygdsutveckling. Utvecklingsfinansieringen stöder omställningen till ett klimatmässigt hållbart jordbruk. Vi vill att budgetramen stöder medlemsländerna i deras insatser för EU:s ambitiösa klimatpolitik och att den bidrar till respekt för rättsstatsprincipen”, konstaterade statsminister Marin.

EU:s ambitiösa klimatpolitik och den europeiska gröna given, Green Deal, var ett annat centralt tema under dagens diskussioner. Unionen har föresatt sig att bli klimatneutralt senast 2050.

”En ambitiös klimatpolitik och digitalisering är i nyckelposition när det gäller att stärka EU:s konkurrenskraft och förnya industrin. Vi måste fatta beslut om att höja utsläppsminskningsmålen för 2030 till 55 procent och främja investeringar i forskning och kunnande”, sade statsminister Marin.

Statsminister Marin och förbundskansler Merkel diskuterade också Tysklands EU-ordförandeskap som inleds i juli. Finlands och Tysklands nära relationer syns även i samarbetet på denna punkt. Länderna har liknande målsättningar, bland annat vad gäller stärkandet av EU:s internationella roll och klimatpolitiken.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Sivun alkuun