Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Kohti digiosallisempaa Suomea

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2022 9.14
Tiedote 53/2022

Yhteiskunnan digitalisoituessa osallisuus toteutuu yhä enemmän digitaalisten sivustojen ja palvelujen kautta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Jyväskylän yliopiston Digiosallisuus Suomessa -hankkeen loppuraporttiin on koottu ehdotus digiosallisuuden mittaristoksi, digiosallisuuden kansallinen tilannekuva sekä digiosallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä.

Digiosallisuus vaatii sen kaikkien osa-alueiden toteutumista

Digiosallisuus liittyy yksilön mahdollisuuksiin hyödyntää digitaalisia välineitä ja palveluita. Se edellyttää riittävää infrastruktuuria ja teknologisia välineitä sekä saavutettavia, turvallisia, luotettavia ja käytettäviä palveluita.

Digiosallisuuden toteutuminen vaatii käyttäjältä lisäksi riittäviä taitoja ja osaamista ja/tai digitukea. Myös asenteet, motivaatio ja käyttäjän digipalvelusta saamat hyödyt vaikuttavat digitaalisten palvelujen käyttämiseen, ja sitä kautta digiosallisuuden toteutumiseen.

Mittaristo digiosallisuuden toteutumisen seurannan tueksi

Hanke suosittelee, että digiosallisuuden toteutumista seurataan mittariston avulla ja poikkihallinnollista ja -sektoraalista yhteistyötä lisätään laajemman tilannekuvan muodostamiseksi.

Digipalvelujen kehitystyössä on tärkeää huomioida käyttäjälähtöisesti kaikki digiosallisuuden osa-alueet. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien digiosallisuuden eroihin, ja etenkin heikoimmassa asemassa olevien digiosallisuutta edistävien toimenpiteiden tukemiseen. Tärkeää on myös varmistaa monikanavaiset palvelut niille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty käyttämään digipalveluja.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Olli Kuusisto, p. 040 737 0948, olli.k.kuusisto(at)outlook.com, yliopistotutkija Riitta Hänninen, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö, Jyväskylän yliopisto, p. 040 707 7481, riitta.j.hanninen(at)jyu.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.

 
Sivun alkuun