Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Kiina pyrkii kumppaniksi ja toimijaksi arktisella alueella

ulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.2.2019 9.12
Tiedote 83/2019

Kiina on viime vuosikymmenen aikana osoittanut olevansa sitoutunut arktiseen alueeseen ja ymmärtävänsä sitä koskevia kysymyksiä. Jotkut toimijat ja asiantuntijat ovat huolestuneet Kiinan tavoitteista ja toimista alueella, kun taas monet muut suhtautuvat toiveikkaasti kiinalaisten instituutioiden, investoijien ja yritysten kykyyn tukea alueellista kehitystä ja tutkimusta. Valtioneuvoston teettämä selvitys antaa tasapainoisen ja moniulotteisen, joskin väistämättä vaillinaisen, kuvan Kiinasta arktisen alueen nousevana toimijana.

Arktinen alue on nopeasti muuttumassa syrjäseudusta globaalisti tärkeäksi alueeksi. Perinteisten arktisten toimijoiden lisäksi alueella on yhä enemmän ei-arktisia sidosryhmiä. Hyvä esimerkki tästä on Kiinan lisääntyvä läsnäolo arktisella alueella. Kiina ei ole arktinen valtio, koska sillä ei ole arktisia maa- tai merialueita. Se pyrkii kuitenkin arktiseksi toimijaksi.

On ilmeistä, että Kiinan suurvalta-asema lujittuu tulevaisuudessa. Myös Pekingin arktinen läsnäolo eri politiikan sektoreilla tulee mitä todennäköisimmin kasvamaan. Siinä missä tiedediplomatia lienee edelleen Kiinan arktisten intressien kärjessä, tulevat myös taloudelliset kysymykset eittämättä yhä merkityksellisemmiksi. Kiina tarvitsee yhä enemmän energiaa ja raaka-aineita sekä uusien merireittien tarjoamia mahdollisuuksia.

Suomen ja Kiinan välinen yhteistyö on lisääntymässä. Jo nyt käynnissä on pienimuotoista yhteistyötä arktisissa kysymyksissä, ja potentiaali arktisen yhteistyön lisäämiseksi on huomattava. Toistaiseksi kuitenkin vain muutamia sopimuksia on toimeenpantu ja investointeja toteutettu. Lisäksi yhteistoimintaan kiinalaisten kanssa liittyy huolenaiheita ja riskejä. Huolet koskevat muun muassa Kiinan kasvavaa taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa, kiinalaisten sijoittajien luotettavuutta ja taloudellisten toimijoiden kykyä huomioida yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät reunaehdot.

Kiina arktisella alueella -selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Raportti: Kiina arktisella alueella; ja mahdollisuudet ja haasteet Kiinan ja Suomen arktisessa yhteistyössä (englanniksi)

Lisätietoja: Professori Timo Koivurova, Lapin yliopiston Arktinen keskus, p. 040 551 9522, timo.koivurova(at)ulapland.fi