Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Kina vill bli partner och aktör i Arktis

statsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2019 9.12
Pressmeddelande 83/2019

Kina har under det senaste årtiondet visat sitt engagemang och sin förståelse när det gäller den arktiska regionen och arktiska frågor. Vissa aktörer och experter har oroat sig för Kinas målsättningar och åtgärder i regionen, medan många andra är hoppfulla när det gäller kinesiska institutioners, investerares och företags förmåga att stödja utvecklingen och forskningen i regionen. En utredning som statsrådet låtit göra ger en balanserad och mångfasetterad, om än ofullständig, bild av Kina som en framtida aktör i den arktiska regionen.

Den arktiska regionen, tidigare ett avlägset och glesbebyggt område, håller snabbt på att bli ett område av global betydelse. Utöver de traditionella arktiska aktörerna finns det allt fler icke-arktiska intressentgrupper i regionen. Ett bra exempel på detta är Kinas ökande närvaro. Kina är inte en arktisk stat, eftersom landet inte har arktiska land- eller havsområden. Landet vill ändå bli en aktör i Arktis.

Det är uppenbart att Kinas stormaktsställning kommer att stärkas i framtiden. Också Pekings arktiska närvaro inom olika politikområden kommer med största sannolikhet att öka. Samtidigt som vetenskapsdiplomati fortfarande torde höra till Kinas viktigaste arktiska intressen, kommer ekonomiska frågor onekligen att bli allt viktigare. Kina behöver allt mer energi och råvaror och är även intresserat av de möjligheter som nya sjövägar skulle innebära.

Samarbetet mellan Finland och Kina ökar. Redan nu pågår ett småskaligt samarbete i arktiska frågor, och potentialen till ett ökat arktiskt samarbete är stor. Än så länge har man dock endast genomfört investeringar och ett fåtal avtal. Dessutom är samarbete med Kina förknippat med farhågor och risker. Farhågorna gäller bland annat Kinas ökande ekonomiska och politiska inflytande, kinesiska investerares pålitlighet samt ekonomiska aktörers förmåga att beakta de krav som samhället och miljön ställer.

Utredningen om Kina i den arktiska regionen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016.

Rapport: Kiina arktisella alueella; ja mahdollisuudet ja haasteet Kiinan ja Suomen arktisessa yhteistyössä (på finska)

Ytterligare upplysningar: Timo Koivurova, professor, Arktiska Centret vid Lapplands universitet, tfn  040 551 9522, [email protected]