Hyppää sisältöön

Työryhmän asettaminen kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin käynnistämiseksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.11.2022 15.06
Tiedote

Valtioneuvoston kanslia on 26. lokakuuta asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa.

15. joulukuuta 2021 julkaistiin selvitys, joka pohjusti pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista valtiollista sovintoprosessia kuurojen ja viittomakielisen yhteisön kanssa. Hankkeessa tutkittiin kuurojen ja viittomakielisen yhteisön jäsenten kokemia vääryyksiä ja yhteisön kokemuksia Suomessa 1900-luvulta nykypäivään. Samalla arvioitiin vääryyksien käsittelyyn tarkoitetun totuus- ja sovintoprosessin käynnistämisen edellytyksiä.
 
Tutkimuksesta kävi ilmi, että kuurojen ja viittomakielisten yhteisöön on kohdistunut monenlaista syrjintää koko tarkasteltavana olleena ajanjaksona. Historiallisten vääryyksien ja nykypäivän syrjinnän psykososiaaliset vaikutukset ovat kokonaisvaltaisia, ja kielteiset vaikutukset koskevat paitsi monia yhteisön jäseniä ja itse yhteisöä myös koko suomalaista yhteiskuntaa. Selvityksen mukaan viittomakielistä yhteisöä on syrjitty koko tarkasteltavana olleen ajanjakson ajan toisin sanoen 1900-luvulta nykypäivään saakka.
 
Työryhmän tehtävänä on valmistella valtiollisen totuus- ja sovintoprosessin käynnistämistä ja selvittää totuus- ja sovintoprosessin aikana mahdollisesti tarvittavan psykososiaalisen tuen tarve ja toteutusmalli. Työryhmän on myös määrä tehdä ehdotus komission asettamisesta.


Lisätietoja: valtiosihteeri Vesa Vuorenkoski, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 380, hallitussihteeri Pamela Sarasmo, oikeusministeriö, p.  0295 150 077