Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto päätti EU-ennakkovaikuttamisen tehostamisesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.1.2024 14.59
Tiedote
Kuvassa pieniä EU-lippuja

Valtioneuvoston päätti yleisistunnossaan torstaina 25. tammikuuta tavoista vaikuttaa ennakoiden valmisteilla oleviin EU-hankkeisiin. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus nopeuttaa Suomen kannanmuodostusta ja tehostaa muutenkin EU-ennakkovaikuttamista.

Valtioneuvoston yleisistunnossa hyväksytty periaatepäätös nostaa Suomen EU-tavoitteiden ja -edunvalvonnan vahvistamisen jokaisen ministeriön keskeiseksi prioriteetiksi. Hallitus siirtyy aiemmin kerran vaalikaudessa annettavasta EU-selonteosta jatkuvaan strategisten prioriteettien määrittämiseen, vaikuttamiseen ja seurantaan. Yhteistyötä samanmielisten EU-maiden kanssa tehostetaan.

Keskeinen osa ennakkovaikuttamista on nostaa Suomen keskeisiä omia tavoitteita osaksi EU:ssa laadittavia pidemmän aikavälin suunnitelmia. Tähän liittyen EU-ministerivaliokunta linjasi 17. tammikuuta Suomen avaintavoitteista EU:n tulevalle vaalikaudelle eli vuosille 2024-2029.

Ennakkovaikuttamiseen kuuluu oleellisesti myös vaikuttaminen vuotuiseen työohjelmaan sekä vaikuttaminen laajempiin politiikkakokonaisuuksiin. Ennakkovaikuttaminen on jatkuvaa työtä, jota valtioneuvosto ja sen jäsenet edistävät yhdessä osana EU-politiikan kokonaisuutta.

Ennakkovaikuttamisella tarkoitetaan vaikuttamista ennen kuin Euroopan komissio antaa asiasta varsinaisen ehdotuksen esimerkiksi direktiiviksi. Suomi vaikuttaa aktiivisesti myös päätöksenteon muissa vaiheissa.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia.

Euroopan unioni: kohti strategista kilpailukykyä