Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston verkkosivusto uudistuu. Sivustolla saattaa olla toimimattomia linkkejä, tilapäisiä häiriöitä ja puutteita.

Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuonna 2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.9.2021 14.10
Tiedote 536/2021
strategisen tutkimuksen logo

Valtioneuvosto päätti torstaina 23. syyskuuta yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteestä vuodelle 2022. Päätetyt teema-alueet ovat: Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät sekä Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella. Lisäksi valtioneuvosto linjasi, että 2022 tulee molemmissa teemoissa yhteisenä painopisteenä huomioida yhdenvertaisuus.

Valtioneuvosto on päättänyt strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä saatuaan strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen. Vuonna 2022 tällä tutkimusrahoituksen välineellä toteutettavan tutkimuksen myöntövaltuudeksi on esitetty 55,631 miljoonaa euroa. Strategisen tutkimuksen neuvosto tiedottaa erikseen haun käynnistymisestä.

Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää muun muassa ohjelmakokonaisuuksista, hakujen organisoinnista ja tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä, vaikuttavuutta ja tieteellistä laatua.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia ja pääministerin erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 0295 16001

 
Sivun alkuun