Hyppää sisältöön

Statsrådet fattade beslut om teman för den strategiska forskningen 2022

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.9.2021 14.10
Pressmeddelande 536/2021
strategisk forskning logo

Vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 23 september fattade statsrådet beslut om temaområden och prioritering för den strategiska forskningen 2022. Temaområdena är Barn och unga – välmående framtidsformare och Säkerhet och tillit i algoritmernas tid. Dessutom fastställde statsrådet att likabehandling ska beaktas som en övergripande prioritering i båda temaområden 2022.

Statsrådet har fastställt de centrala temaområdena och prioriteringen för den strategiska forskningen efter att ha fått ett initiativ av rådet för strategisk forskning. Som bevillningsfullmakt för forskningsfinansieringen för 2022 föreslås 55,631 miljoner euro. Rådet för strategisk forskning informerar separat om tidsplanen för ansökningsomgången.

Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklandet av samhällets funktioner och tjänster i syfte att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.

Rådet för strategisk forskning beslutar bland annat om programhelheter, organisering av ansökningsomgångar och val av forskningsprojekt. Dessutom ansvarar rådet för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt som ska finansieras betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli, och Joonas Rahkola, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 16001