Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuonna 2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.10.2022 14.17
Tiedote

Valtioneuvosto päätti torstaina 6. lokakuuta yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueesta ja painopisteestä vuodelle 2023. Päätetty teema-alue on Oikeudenmukainen vihreä murros. Lisäksi valtioneuvosto linjasi, että vuoden 2023 teemassa painopisteenä tulee huomioida resilienssi.

Valtioneuvosto on päättänyt strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä saatuaan strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen. Vuonna 2023 tällä tutkimusrahoituksen välineellä toteutettavan tutkimuksen myöntövaltuudeksi on esitetty 55,631 miljoonaa euroa. Strategisen tutkimuksen neuvosto tiedottaa erikseen haun käynnistymisestä.

Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää muun muassa ohjelmakokonaisuuksista, hakujen organisoinnista ja tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä, vaikuttavuutta ja tieteellistä laatua. 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300