Hoppa till innehåll

Statsrådet fattade beslut om teman för den strategiska forskningen 2023

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.10.2022 14.17
Pressmeddelande

Statsrådet fattade beslut om temaområdet och prioriteringen för den strategiska forskningen 2023 vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 6 oktober. Temaområdet är rättvis grön övergång. Dessutom fastställde statsrådet att resiliens ska beaktas som en övergripande prioritering i temaområdet 2023.

Statsrådet har fastställt temaområdet och prioriteringen för den strategiska forskningen efter att ha fått ett initiativ av rådet för strategisk forskning. Som bevillningsfullmakt för forskningsfinansieringen 2023 föreslås 55,631 miljoner euro. Rådet för strategisk forskning informerar separat om tidsplanen för ansökningsomgången.

Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklandet av samhällets funktioner och tjänster i syfte att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.

Rådet för strategisk forskning beslutar bland annat om programhelheter, organisering av ansökningsomgångar och val av forskningsprojekt. Dessutom ansvarar rådet för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt som ska finansieras betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

länk: Statsrådets beslut om temaområde och prioritering för den strategiska forskningen 2023

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300