Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

En statssekreterararbetsgrupp ska bedöma Postens roll i produktionen av riksomfattande offentliga tjänster

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.1.2020 9.34 | Publicerad på svenska 15.1.2020 kl. 15.38
Pressmeddelande

Statsrådets kansli tillsatte den 14 januari 2020 en arbetsgrupp som består av ministeriernas statssekreterare för att bedöm Posti Group Abp:s roll i produktionen av riksomfattande offentliga tjänster på marknadsvillkor. Arbetsgruppen tillsattes på nytt på grund av regeringsbytet. Ordförande för arbetsgruppen är Olli Koski, som är statssekreterare för Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Arbetsgruppens viktigaste uppgift är att i enlighet med regeringsprogrammet göra en övergripande utredning om olika alternativ för att trygga utdelningen av post och tidningar i hela landet i syfte att säkerställa en mångstämmig informationsförmedling. Arbetsgruppen ska dessutom utreda på vilket sätt man kan trygga postutdelningen såväl i glesbygden som i skärgården i enlighet med lagen om främjande av skärgårdens utveckling.

Arbetsgruppen fokuserar speciellt på följande frågor:

  • Kostnadseffektiviteten i verksamheten för att fullgöra skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och verksamhetsmodeller som möjliggör detta.
  • Möjligheter till samarbete med andra privata och statliga aktörer samt ministerier.
  • Behoven att reformera postlagstiftningen till följd av förändringarna på postmarknaden.

Arbetsgruppen förväntas bli färdig med sitt arbete före den 30 april 2020.

”Postens affärsmässiga och samhälleliga roll har diskuterats mycket på senaste tiden. I det här läget önskar jag att arbetsgruppen ges möjlighet att i lugn och ro kartlägga situationen och jag ser fram emot att få ett konkret underlag för fortsatt diskussion i slutet av april”, säger Europa- och ägarstyrningsminister Tuppurainen, som tillsatte arbetsgruppen.

Arbetsgruppen förväntas behandla olika samarbetsmodeller och -strukturer för organiseringen av tjänsterna. Frågan om på vilket sätt dessa eventuellt påverkar Posti Abp:s ägarstrukturer ingår inte i arbetsgruppens uppdrag.

Ytterligare information: Olli Koski, arbetsgruppens ordförande, Europa- och ägarstyrningsministerns statssekreterare, tfn 029 516 0031

 
Sivun alkuun