Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lausuntokierros
Hallituksen esitys finanssialan asiakasbonusten verotuksen uudistamisesta lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.2024 16.03
Tiedote

Uudistuksen myötä luotoista, säästöistä ja sijoituksista saadut edut eivät enää olisi verovapaita, jos niitä käytettäisiin muihin palveluihin kuin mistä ne ovat alun perin kertyneet. Palautetta lausuntokierroksella olevasta hallituksen esityksestä voi antaa 14. toukokuuta saakka.

Hallituksen esityksen taustalla on Kilpailu- ja kuluttajaviraston valtiovarainministeriölle maaliskuussa 2021 tekemä aloite. Aloitteessa todetaan, että pankki- ja vakuutusalan yritysten myöntämien bonusten verosääntelyä tulisi täsmentää, jotta tällä hetkellä sovellettavan tulkinnan aiheuttama perusteeton ja kilpailua vääristävä verotuki poistuisi. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on vastata verotuksen osalta Kilpailu- ja kuluttajaviraston esiin nostamiin kilpailuhaittoihin. Lisäksi ehdotus toteuttaa hallitusohjelman kirjausta finanssialan bonusten verotuskäytänteiden päivittämisestä.

Uusia säännöksiä finanssialan asiakasetujen verotukseen

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakiin lisättäväksi säännökset luottojen, talletusten ja sijoitusten perusteella kertyvien asiakasetujen verotuksesta. Ehdotuksen mukaan asiakasbonus, -hyvitys, -alennus tai muu vastaava asiakkuuteen perustuva rahanarvoinen etu olisi luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa, jos etu kertyisi tai sen määrä muodostuisi yksityistalouden luottojen, talletusten, sijoitusten, sijoitusvakuutusten, vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tai kapitalisaatiosopimusten määrän tai arvon perusteella. Etu olisi kuitenkin verovapaata tuloa siltä osin, kun etu käytettäisiin tai se kohdistuisi edellä mainittuihin samoihin eriin liittyviin palveluihin, palvelumaksuihin tai luoton korkoihin eikä etua maksettaisi rahana tai siihen verrattavalla tavalla. Lisäksi verovapaus edellyttäisi, että asiakas ei voisi vaikuttaa edun käyttökohteeseen.

Merkittävin muutos nykyiseen verotuskäytäntöön olisi se, että luottojen, säästöjen ja sijoitusten perusteella kertyviä etuja ei voisi enää käyttää verovapaasti muihin palveluihin tai palvelumaksuihin kuin mistä ne ovat kertyneet. Kyseiset edut olisivat edelleen verovapaita, jos ne käytettäisiin näihin samoihin eriin liittyviin palveluihin, palvelumaksuihin tai luoton korkoihin.

Ehdotettujen muutosten vaikutukset verotuloihin riippuvat olennaisesti siitä, minkälaisia asiakasetuohjelmia finanssialan yrityksillä olisi käytössä muutoksen voimaantulon jälkeen. Kokonaisuutena arvioituna ja todennäköiset käyttäytymisvaikutukset huomioiden ehdotettujen muutosten kokonaisvaikutukset verotuottoihin arvioidaan vähäisiksi.

Lausuntokierros jatkuu 14. toukokuuta asti 

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle tiistaina 2. huhtikuuta. Lausuntoaika päättyy tiistaina 14. toukokuuta. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syksyllä budjetin yhteydessä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta.

Lausuntopyyntö ja -materiaali on julkaistu Hankeikkunassa. 

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Timo Annala p. 02955 30318, timo.annala(at)gov.fi 

 
Sivun alkuun