Hyppää sisältöön

Ihmisten taitoja ja osaamista tulee tukea ja vahvistaa digitalisaation hyödyntämisessä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2023 14.56
Uutinen
Henkilö hississä matkapuhelin kädessään

Digi arkeen -neuvottelukunta toteaa toimintakertomuksessaan, että digitalisaation tuomaa myönteistä kehitystä tulee vahvistaa, mutta samalla digitalisaation aiheuttamat haitat pitää tunnistaa ja niitä tulee voida ehkäistä.

Digi arkeen -neuvottelukunta asetettiin toiselle toimintakaudelleen ajalle 15.4.2020–31.3.2023 toimimaan yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunnan tavoitteena on ollut tukea digitaalisten palveluiden kehittämistä siten, että eri väestöryhmät pystyisivät hyödyntämään niitä yhdenvertaisesti.


Digitalisaatiokehityksessä pitää huomioida kaikki

Neuvottelukunnan toimikauden kokouksissa käsiteltiin laajasti ajankohtaisia digitaaliseen kehittämiseen liittyviä aiheita aina lainvalmistelusta tutkimustuloksiin. Keskeisiä käsiteltyjä aiheita ovat olleet digituki ja digitaalinen osallisuus, sekä saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvät teemat.

Neuvottelukunnan toimintakertomuksessa todetaan, että digitalisaation mukanaan tuoma kehitys on ollut positiivista. Sen katsotaan lisäävän ihmisten hyvinvointia, mutta samalla on vaara, että osa ihmisistä jää kehityksen ulkopuolelle. Tämä on otettava huomioon kehityksessä. Palveluiden tulee olla saavutettavia ja ymmärrettäviä. Kaikkien tulee myös voida kokea osallisuutta ja määritellä itse, millaista merkityksellinen elämä on heille ja missä asemassa digitalisaatio on heidän elämässään. Tämä vaatii sitä, että ihmisten taitoja ja osaamista hyödyntää digitalisaatiota tuetaan ja vahvistetaan.

Neuvottelukunta toteaa myös johtopäätöksissään, ettei digitaalinen palvelu saa olla ainoa tapa hoitaa asioita.


Lisätietoja:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Marianne Heikkilä, puh. 050 375 1195, marianne.heikkila(at)martat.fi
Neuvotteleva virkamies, Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö puh. 0295 530 122, suvi.savolainen(at)gov.fi
Viestintäasiantuntija, Jasmiina Ruotsila, valtiovarainministeriö puh. 0295 530 383, jasmiina.ruotsila(at)gov.fi