Hoppa till innehåll

Människors färdigheter och förmågor att utnyttja digitaliseringen ska stödjas och stärkas

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2023 14.56
Nyhet
Person i en hiss med mobiltelefon i handen

Delegationen för digitalisering i vardagen konstaterar i sin verksamhetsberättelse att den positiva utveckling som digitaliseringen för med sig bör stärkas, men att de olägenheter som digitaliseringen medför bör samtidigt identifieras och kunna förebyggas.

Delegationen för digitalisering i vardagen tillsattes för en andra mandatperiod för tiden 15.4.2020–31.3.2023 för att agera kanal för samarbete och dialog mellan frivilligorganisationer, forskare, olika myndigheter och finansministeriet som ansvarar för digitaliseringen av offentliga tjänster. Delegationen har haft som mål att stödja utvecklingen av e-tjänster så att olika befolkningsgrupper ska kunna utnyttja dem på lika villkor.

Alla bör tas i beaktande i den digitala utvecklingen

Vid delegationens möten under mandattiden behandlades aktuella ämnen med koppling till digital utveckling, allt från lagberedning till forskningsrön. Centrala frågor som behandlats var det digitala stödet, digital delaktighet samt teman som har samband med tillgång och tillgänglighet.

I delegationens verksamhetsberättelse konstateras det att den utveckling som digitaliseringen medfört har varit positiv. Den anses öka människornas välfärd, men samtidigt finns det en risk för att en del människor halkar efter i utvecklingen. Detta måste beaktas i utvecklandet. Tjänsterna måste vara tillgängliga och begripliga. Alla måste få känna sig delaktiga och själva få definiera vad ett meningsfullt liv innebär för dem, och vilken plats digitaliseringen har i deras liv. Detta förutsätter att människornas färdigheter och förmåga att utnyttja digitaliseringen stöds och stärks.

Delegationen konstaterar också i sina slutsatser att e-tjänster inte får vara det enda sättet att sköta ärenden.

Mer information:
Marianne Heikkilä, delegationens ordförande, tel. 050 375 1195, marianne.heikkila(at)martat.fi
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tel. 0295 530 122, suvi.savolainen(at)gov.fi
Jasmiina Ruotsila, kommunikationsakkunnig, finansministeriet tel. 0295 530 383, jasmiina.ruotsila(at)gov.fi