Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kuopion kaupunki ja Lahden Skididialogi palkittiin Demokratiatunnustuksella 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2023 11.53
Tiedote

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Demokratiatunnustus myönnettiin tänä vuonna yhteiskunnan hiljaisempien äänen kuulemisen edistämisestä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen luovutti tunnustukset kansallisen demokratiapäivän seminaarissa 1.11.2023. 

Kuopion kaupunki palkittiin saavutettavuuden edistämisestä erityisesti kaupunginvaltuuston ja hyvinvointialueiden valtuustojen kokousten tulkkauksessa. Kaupunki edistää saavutettavuutta tavalla, joka on innostanut myös muita kaupunkeja mukaan saavutettavuuden edistämiseen. Lahden kaupungin Skididialogi tukee lasten ja nuorten osallisuutta rakentavan keskustelun kautta. 

”Kuopiossa ja Lahdessa on hienosti viety eteenpäin sitä, mikä usein vain kovaäänisiä suosivassa nykyisessä keskustelukulttuurissa jää helposti huomaamatta: hiljaisempien mielipiteet ja heidän näkemystensä pääsy keskusteluun. Demokratia vahvistuu parhaiten aidosti moniäänisellä keskustelulla ja ajatustenvaihdolla, ja esimerkiksi lasten asioissa on tärkeää kuulla myös lapsia. Kuopion ja Lahden teot tukevat demokratiaa ja inspiroivat muita kaupunkeja upeasti”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

”Ehdotuksen arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, miten ehdotettu toimintatapa onnistui vahvistamaan sellaisten tahojen osallisuutta, joiden ääni kuuluu yleensä yhteiskunnassa heikommin. Kumpikin palkituista on luonut esimerkillisiä käytäntöjä, joita on mahdollisuus hyödyntää Suomessa myös laajemmin”, kertoo finanssineuvos Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä.

Kuopion kaupunki on esimerkillinen kielellisen saavutettavuuden edistäjä 

Kuopion kaupunki on ottanut ensimmäisenä kaupunkina koko Suomessa systemaattisesti käyttöön valtuustojen kokousten tulkkauksen suomalaiselle viittomakielelle. Kuopiossa on myös varmistettu, että kaupunginjohtajan videotulkkaukset ovat laajasti kaikkien saatavilla. 

Kuopio noudattaa voimassa olevaa saavutettavuusdirektiiviä ja viittomakielilakia laajasti ja monipuolisesti. Näin kaupunki edistää kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuutta saada tietoa paikallispolitiikasta kommunikointitavasta, taustasta tai kielestä riippumatta. 

Skididialogi tuo lasten ja nuorten äänen kuuluviin 

Demokratiatunnustuksella palkittiin myös Lahden kaupungin Skididialogi, joka on peruskoululaisille järjestetty viiden dialogin sarja. Skididialogin avulla saadaan lisää ymmärrystä lasten ja nuorten näkökulmista, ja se tarjoaa lapsille ja nuorille yhdenvertaisen tavan osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan iästä riippumatta. 

Dialogit perustuvat tasavertaisuuteen, ja niihin osallistuu oppilaiden lisäksi myös opettajia, koulunkäynninohjaajia, koulu- ja nuorisotyöntekijöitä, kaupungin viranhaltijoita, päättäjiä ja muita asiantuntijoita. 

Ehdotuksia Demokratiatunnustuksen saajiksi kerättiin avoimen haun kautta 14.6–15.9.2023, ja ehdotuksia saatiin yhteensä 9. Tunnustuksen myöntäjinä ovat ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstöstä, osastopäällikkö Johanna Suurpää oikeusministeriöstä ja toimitusjohtaja Minna Karhunen Suomen Kuntaliitosta. 

Tunnustus jaetaan jo kuudetta kertaa, ja yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto. Demokratiatunnustus jaetaan vuorovuosina oikeusministeriön Demokratiapalkinnon kanssa, joka myönnetään kansalaisyhteiskunnan toimijoille. 

Lisätiedot: 
Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, katju.holkeri(at)gov.fi
 

 
Sivun alkuun