Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

OECD utreder med hjälp av en medborgarpanel åsikter och förslag för att trygga yttrandefriheten i Finland

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2020 14.27 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 8.50
Pressmeddelande

Medborgarpanelen är en del av OECD:s pågående utvärdering av hur verksamhetsförutsättningarna för det finländska civila samhället kan stärkas och vilka möjligheter medborgarna har att delta i det offentliga beslutsfattandet i Finland. Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi genomför en dryftande medborgarpanel på uppdrag av finansministeriet och justitieministeriet.

I medborgarpanelen utreds deltagarnas åsikter om vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda personer i offentliga uppdrag mot hatretorik och för att trygga deras opinionsyttring. Personer i offentliga tjänster och uppgifter, såsom journalister, forskare, tjänstepersoner, poliser, domare, politiker och medborgaraktivister utsätts i allt större utsträckning för hot och trakasserier i sitt arbete. Riktade trakasserier kan hindra personer från att sköta sitt arbete och framföra sina åsikter.

Deltagarna i medborgarpanelen representerar olika befolkningsgrupper runt om i landet

Medborgarpanelen ordnas i februari 2021 och till den kallas ett slumpmässigt urval av finländare från olika delar av landet. Deltagarna i medborgarpanelen sätter sig omsorgsfullt in i ämnet, diskuterar det ur olika synvinklar och utarbetar ett offentligt uttalande som överlämnas till finansministeriet och kommunminister Sirpa Paatero. Resultaten av medborgarpanelen utnyttjas förutom i OECD:s utvärdering också i ministeriernas allmänna beredningsarbete.

Ytterligare information: 

Finansministeriet 

Katju Holkeri, finansråd, tfn 040 764 9880, katju.holkeri(at)vm.fi

Tuomas Parkkari, undervisningsråd, tfn 0295 330 244, tuomas.parkkari(at)vm.fi

Justitieministeriet 

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348, niklas.wilhelssom(at)om.fi
 

Finansministeriet Förvaltningspolitiken
 
Sivun alkuun