Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

OECD utreder med hjälp av en medborgarpanel åsikter och förslag för att trygga yttrandefriheten i Finland

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2020 14.27 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 8.50
Pressmeddelande

Medborgarpanelen är en del av OECD:s pågående utvärdering av hur verksamhetsförutsättningarna för det finländska civila samhället kan stärkas och vilka möjligheter medborgarna har att delta i det offentliga beslutsfattandet i Finland. Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi genomför en dryftande medborgarpanel på uppdrag av finansministeriet och justitieministeriet.

I medborgarpanelen utreds deltagarnas åsikter om vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda personer i offentliga uppdrag mot hatretorik och för att trygga deras opinionsyttring. Personer i offentliga tjänster och uppgifter, såsom journalister, forskare, tjänstepersoner, poliser, domare, politiker och medborgaraktivister utsätts i allt större utsträckning för hot och trakasserier i sitt arbete. Riktade trakasserier kan hindra personer från att sköta sitt arbete och framföra sina åsikter.

Deltagarna i medborgarpanelen representerar olika befolkningsgrupper runt om i landet

Medborgarpanelen ordnas i februari 2021 och till den kallas ett slumpmässigt urval av finländare från olika delar av landet. Deltagarna i medborgarpanelen sätter sig omsorgsfullt in i ämnet, diskuterar det ur olika synvinklar och utarbetar ett offentligt uttalande som överlämnas till finansministeriet och kommunminister Sirpa Paatero. Resultaten av medborgarpanelen utnyttjas förutom i OECD:s utvärdering också i ministeriernas allmänna beredningsarbete.

Ytterligare information: 

Finansministeriet 

Katju Holkeri, finansråd, tfn 040 764 9880, katju.holkeri(at)vm.fi

Tuomas Parkkari, undervisningsråd, tfn 0295 330 244, tuomas.parkkari(at)vm.fi

Justitieministeriet 

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348, niklas.wilhelssom(at)om.fi
 

Finansministeriet Förvaltningspolitiken
 
Tillbaka till toppen