Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yksikkökustannuksia julki ensi vuoden alusta – tuo hyvinvointialueille tärkeää tietoa tehokkaimmista tavoista järjestää palveluja

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2024 15.51
Tiedote
vuoronumeron otto

Valtioneuvosto alkaa julkaista sosiaali- ja terveyspalveluiden yksikkökustannuksia pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuodesta 2025 alkaen. Yhdenmukaisesti määritetyt yksikkökustannukset edistävät erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä niiden tuotantotapojen vertailtavuutta ja kehittämistä.

Yksikkökustannusten laskentaan on valtiovarainministeriössä perustettu hanke, jossa yksikkökustannusten laskentaa kehitetään sekä kansallisella että hyvinvointialueiden tasolla. Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteneväiset laskennan periaatteet, jotta palvelutuotannon kustannusten vertailu eri hyvinvointialueiden sekä toisaalta julkisen ja yksityisen palvelutuotannon välillä on mahdollista. Tämä tuo tärkeää tietopohjaa päätöksenteon ja palveluiden järjestämisen tueksi. 

”Yksikkökustannusten avoimuudella edistetään kustannustehokkuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan parhaiden toimintamallien käyttöönottoa koko maassa. Hyvinvointialueiden välisen tuotannon vertailun lisäksi on olennaista päästä vertaamaan eri tuotannon tapoja ja tuottajia. Yksikkökustannustietoa keräämällä vahvistetaan hyvinvointialueiden edellytyksiä johtaa palveluiden järjestämistä tehokkaasti ja tuetaan alueiden tiedolla johtamista”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Järjestämisen kustannukset selvitettävä vertailun toteuttamiseksi

Osana yksikkökustannushanketta on käynnistetty selvitys palveluiden järjestämisen kustannuksista. Tämä on tärkeä askel tuottajien välisen vertailun toteuttamiseksi.
Kustannusten suora vertaaminen ei ole vielä nykyisellä tietopohjalla mahdollista. Yksityisten palveluntuottajien ja hyvinvointialueiden oman tuotannon vertailu edellyttää niin sanottujen järjestämisen kustannusten selvittämistä ja niiden erottamista tuotannon kustannuksista.

Kansallisen laskennan oikeellisuus varmistetaan  

Yksikkökustannusten kansallisen tason laskenta perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) TAHTO-tietokantaan, joka yhdistää talous-, toiminta- ja henkilöstötietoja. Laskenta saadaan toteutettua TAHTO-tietokannan avulla, mikä vähentää oleellisesti alueilta vaadittavaa työmäärää. Kansallisella tasolla yksikkökustannukset lasketaan hyvinvointialueiden kesken yhdenmukaisten AURA-palveluluokkien tasolla, mikä mahdollistaa alueiden välisen vertailun. 

TAHTO-tietokannan aineistoa validoidaan ja kansallista laskentaa kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Näin pyritään varmistamaan kansallisen laskennan oikeellisuus. Samalla selvitetään ja yhdenmukaistetaan hyvinvointialueiden sisäisen laskennan käytänteitä. Ensimmäiset aluekohtaiset yksikkökustannukset julkaistaan vuoden 2024 lopussa.  

Yksikkökustannushankkeen tukena toimii neuvonantajaryhmä. Neuvonantajaryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi THL sekä alan johtavia asiantuntijoita yliopistoista. Lisäksi vuoropuhelua käydään myös sidosryhmien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Hanna Nevala, valtiovarainministeriö, hyvinvointialueiden ohjausosasto, [email protected], puh. 02955 30476
Johtava erityisasiantuntija, yksikön päällikkö Laura Pitkänen, valtiovarainministeriö, hyvinvointialueiden ohjausosasto, [email protected], puh. 02955 30097
Erityisasiantuntija Petra Kokko, sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto, [email protected], puh. 0295163474

Yksikkökustannusten kehittämishanke - Valtiovarainministeriö (vm.fi)