Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Työryhmä selvittämään energiaverotuksen uudistamista

Valtiovarainministeriö 13.11.2019 15.49
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää energiaverotuksen uudistamista hallitusohjelman kirjausten pohjalta.

Hallitusohjelman mukaan valmistellaan kestävän verotuksen tiekartta, jonka ensimmäinen vaihe valmistuu ensi vuoden kehysriiheen mennessä. Kokonaisuuteen kuuluu energiaverotuksen uudistus.

Energiaverouudistukseen sisältyy teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen ja II veroluokan sähköveron alentaminen kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Uudistus toteutetaan siirtymäkauden kuluessa.

Hallitusohjelman mukaan päästöjä vähennetään myös alentamalla yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukea ja korottamalla lämmityspolttoaineiden verotasoa. Näillä keinoilla kasvatettaisiin verotuottoja yhteensä 100 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Muita keinoja ovat kaivoksien siirtäminen sähköveroluokkaan I ja niiden poistaminen energiaveron palautusjärjestelmästä sekä kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirtäminen sähköveroluokkaan II.

Työryhmän tulee

  • valmistella energiaverotuksen uudistus hallitusohjelmakirjausten pohjalta
  • arvioida mahdollisia nykyisen energiaverojärjestelmän muita kehitystarpeita
  • ottaa huomioon hiilineutraalisuustavoitteen ohella yritysten kilpailukyky sekä sosiaaliset ja aluepoliittiset näkökohdat.

Työryhmän keskeiset linjaukset uudistuksen sisällöstä valmistuvat niin, että ne ovat käytettävissä ensi kevään kehysriihessä. Hallitus pyrkii antamaan esitykset keskeisistä toimista ensi syksynä.

Asiantuntijatyöryhmä kuulee keskeisiä sidosryhmiä ja muita toimijoita

Työryhmään osallistuu asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja Verohallinnosta. Työryhmä kuulee työnsä tueksi tutkijoita, järjestöjä ja keskeisiä sidosryhmiä.

Työryhmän toimikausi alkaa 18. marraskuuta ja päättyy 1. syyskuuta 2020.

Asettamispäätös ja muut hankkeen asiakirjat (hankesivut)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Valtiovarainministerin veropoliittinen erityisavustaja, Ann-Mari Kemell puh. 040 180 1600, ann-mari.kemell(at)vm.fi

Palaa sivun alkuun