Hyppää sisältöön

Uusi opas auttaa julkishallinnon organisaatioita pilvipalveluihin siirtymisessä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2024 12.31
Tiedote
Rakennus ja puolipilvinen taivas

Valtiovarainministeriön rahoittama ja ohjaama Cirrus-hanke on julkaissut teknisen oppaan. Se on hyödyllinen julkishallinnon organisaatioille, jotka suunnittelevat pilvipalveluiden käyttöönottoa tai jo käyttävät niitä. Hankkeen käytännön toteutuksesta on vastannut DigiFinland.

Cirrus-hankkeen tavoitteena on vauhdittaa julkishallinnon siirtymistä pilvipalveluihin. Se tuottaa tietosuojan sopimusehtoja ja teknisiä ratkaisuja, joita hyödyntämällä voidaan vähentää tietosuojaan liittyviä riskejä. Samalla tarkoitus on luoda pilvipalveluille julkishallinnon vaatimuksiin yhteensovitetut toimintamallit. Hankkeessa on otettu huomioon EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansalliset tietosuojasäännökset, jotta kaikki tulokset olisivat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä.

Tekninen opas sopii monille eri taitotasoille

Nyt julkaistu opas (ns. tekninen yhteenveto) on osa tätä työtä. Se keskittyy julkisten pilvipalveluiden käyttöönottoon ja hallintaan siten, että niissä huomioidaan tietosuoja ja tietoturvallisuus. Se on suunnattu ensisijaisesti pilvipalveluiden käyttöönottoa suunnitteleville tai jo käyttäville organisaatioille ja asioiden parissa työskenteleville. Opas sopii niin aloittelijoille kuin asioiden parissa pidempään työskennelleille.
 
Opas on selkeä ja ajantasainen tietolähde organisaatioille pilvipalveluiden tietoturvallisuudesta, mahdollisuuksista, riskeistä ja parhaista käytännöistä. Siinä kuvataan myös keskeiset tekniset ratkaisut ja prosessit sekä eri alustojen tietoturva-arkkitehtuurit.

Oppaan kanssa samaan aikaan on julkaistu myös tietosuoja-asiantuntijoille tarkoitettu käyttötapauskuvaus. Se on käytännönläheinen ja havainnollistava esimerkkitilanne, joka esittelee pilvipalvelun käyttöön liittyviä havaintoja, johtopäätöksiä, arkkitehtuuria ja riskejä. Kuvaus on laadittu neljän suuren pilvipalvelutarjoajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Myös siinä on huomioitu tietosuojavaatimukset.

Suosittelemme kaikkia julkishallintoon kuuluvia tahoja tutustumaan oppaaseen ja käyttötapauskuvaukseen ja hyödyntämään niitä organisaatioidensa pilvipalvelustrategioiden kehittämisessä.

DigiFinland vastaa hankkeen käytännön läpiviennistä. Hanke on tehnyt laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kansallisesti, sekä EU-tasolla. Kevään aikana hankkeen on tarkoitus julkaista riskienhallintaan sekä tietosuojasopimuksiin liittyvää materiaalia.
 
Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Jyri Vuorikallio, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 492, jyri.vuorikallio(at)gov.fi
Kehityspäällikkö Kirsi Janhunen, DigiFinland, puh. 050 3288 224, kirsi.janhunen(at)digifinland.fi