Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtiovarainministeriö julkaisee alustavan arvionsa puoliväliriihen työllisyystoimien vaikutuksista julkiseen talouteen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2021 11.30
Tiedote

Hallitus julkaisi puoliväliriihen yhteydessä työllisyyskokonaisuuden, joka sisältää uusia toimia työllisyyden kasvattamiseksi. Valtiovarainministeriö on arvioinut työllisyyskokonaisuuteen sisältyvien toimenpiteiden potentiaalisia vaikutuksia julkiseen talouteen.

Valtiovarainministeriön alustavan arvion mukaan hallituksen jo aiemmin päättämien ja linjaamien työllisyyttä kasvattavien toimien on arvioitu vahvistavan työllisyyttä noin 31–33 000 työllisellä. Näiden työllisyystoimien arvioidaan vahvistavan julkista taloutta noin 300 miljoonalla eurolla, kun huomioidaan myös työllisyystoimista aiheutuneet kustannukset.

Puoliväliriihen työllisyystoimista valtiovarainministeriö on laatinut itse työllisyysvaikutusarvion TE-palveluiden siirron rahoitusmallista. Muista puoliväliriihessä linjatuista toimista valtiovarainministeriö ei ole tehnyt omaa työllisyysvaikutusarviota, vaan se on perehtynyt muiden ministeriöiden tekemiin arvioihin ja hyödyntänyt niitä julkisen talouden vaikutusten arvioinnissa soveltuvin osin.

Julkisen talouden vaikutusten arvioinnissa työllisyyden arvioidaan kasvavan puoliväliriihessä esitetyillä toimilla yhteensä noin 11 000 työllisellä. Kun huomioidaan työllisyystoimien aiheuttamat kustannukset, vahvistaisivat arvioissa mukana olevat työllisyystoimet julkista taloutta pidemmällä aikavälillä nettomääräisesti noin 150 miljoonalla eurolla.

Hallitus asetti puoliväliriihessä uuden tavoitteen valmistella työllisyystoimia, jotka vahvistavat julkista taloutta yhteensä 110 miljoonalla eurolla. Tämän kokonaisuuden vaikutuksia arvioidaan valtiovarainministeriössä siinä vaiheessa, kun konkreettisista toimista on tarkempaa tietoa.

Nyt julkaistu arvio on alustava ja arviot toimenpiteiden vaikutuksista työllisyyteen ja julkiseen talouteen voivat muuttua valmistelun myötä. Lopulliset arviot uusien toimien työllisyysvaikutuksista annetaan valmistelun edetessä, esimerkiksi hallituksen esityksen yhteydessä.

Lisätietoja: 
Johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, puh. 02955 30545, olli.karkkainen(at)vm.fi 
Finanssineuvos Jukka Mattila, puh. 02955 30409, jukka.mattila(at)vm.fi

 
Sivun alkuun