Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Finansministeriet har gjort en preliminär bedömning av vilken inverkan de sysselsättningsåtgärder som fastställts vid halvtidsöversynen har på den offentliga ekonomin

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2021 11.30
Pressmeddelande

Regeringen publicerade i samband med halvtidsöversynen en sysselsättningshelhet som innehåller nya åtgärder för att öka sysselsättningen. Finansministeriet har bedömt vilka potentiella konsekvenser de åtgärder som ingår i sysselsättningshelheten har för den offentliga ekonomin.

Enligt finansministeriets preliminära bedömning har de åtgärder för att öka sysselsättningen som regeringen redan tidigare fattat beslut om och dragit upp riktlinjer för uppskattats stärka sysselsättningen med ca 31–33 000 sysselsatta. Dessa sysselsättningsåtgärder beräknas stärka de offentliga finanserna med ca 300 miljoner euro, även med beaktande av kostnaderna för åtgärderna.

När det gäller de sysselsättningsåtgärder som fastställdes vid halvtidsöversynen har finansministeriet gjort en egen bedömning av sysselsättningseffekterna finansieringsmodellen för överföringen av arbets- och näringstjänsterna. I fråga om övriga åtgärder som fastställdes vid halvtidsöversynen har finansministeriet inte gjort någon egen bedömning av sysselsättningseffekterna, utan satt sig in i andra ministeriers uppskattningar och i tillämpliga delar utnyttjat dem vid bedömningen av konsekvenserna för den offentliga ekonomin.

I bedömningen av konsekvenserna för de offentliga finanserna uppskattas sysselsättningen öka med sammanlagt cirka 11 000 sysselsatta genom de åtgärder som presenterades vid halvtidsöversynen. När man beaktar de kostnader som sysselsättningsåtgärderna orsakar, stärker de sysselsättningsåtgärder som omfattas av bedömningen den offentliga ekonomin på lång sikt med ett nettobelopp på ca 150 miljoner euro.

Vid halvtidsöversynen ställde regeringen som ett nytt mål att bereda sysselsättningsåtgärder som stärker den offentliga ekonomin med sammanlagt 110 miljoner euro. Konsekvenserna av denna helhet bedöms vid finansministeriet när det finns närmare information om de konkreta åtgärderna.

Den nu publicerade bedömningen är preliminär och uppskattningarna av åtgärdernas inverkan på sysselsättningen och den offentliga ekonomin kan ändras medan beredningen pågår. De slutliga bedömningarna av de nya åtgärdernas sysselsättningseffekter ges när beredningen framskrider, till exempel i samband med regeringens proposition om dessa.

Mer information: 
Olli Kärkkäinen, ledande specialsakkunnig, tfn 0295 530 545, olli.karkkainen(a)vm.fi
Jukka Mattila, finansråd, tfn 0295 530 409, jukka.mattila(a)vm.fi

 
Sivun alkuun