Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtiovarainministeriö julkaisee arvionsa yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavista toimista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 18.08
Tiedote

Ehdotukset yli 55-vuotiaden työllisyyttä parantaviksi toimiksi kasvattaisivat työllisyyttä noin 9 100 työllisellä. Lisäksi työllisyyttä väliaikaisesti kasvattava varantovaikutus olisi noin 1 200 työllistä. Työllisyyskokonaisuuden arvioidaan vahvistavan julkista taloutta noin 165 miljoonalla eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö on arvioinut hallituksen linjaamien yli 55-vuotiaiden työllisyyttä koskevien toimenpide-ehdotusten potentiaalisia vaikutuksia työllisyyteen ja julkiseen talouteen. Kaikkien arvioitujen ehdotusten toteuttaminen kasvattaisi työllisyyttä noin 9 100 työllisellä. Lisäksi työllisyyttä väliaikaisesti kasvattava varantovaikutus olisi noin 1 200 työllistä. Varantovaikutuksella viitataan tilanteeseen, jossa työllisyyden vahvistuminen syntyy esimerkiksi väliaikaisesti julkiselle sektorille rekrytoitujen henkilöiden kautta. Arvioiduissa toimissa varantovaikutusta syntyy etenkin kuntien velvoitetyöllistämisen ja osin palkkatuen kautta. Ehdotukset vahvistaisivat julkista taloutta noin 165 miljoonalla eurolla. 

Hallitus antoi syyskuussa 2020 budjettiriihen yhteydessä työmarkkinaosapuolille toimeksiannon tehdä yhteinen esitys toimiksi, joilla voidaan edistää yli 55‐vuotiaiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina‐asemaansa ja työssä jaksamista. Toimien tavoitteena on vähentää varhaista työelämästä poistumista tavoilla, joilla saavutetaan vähintään 10 000 uutta työllistä vuoden 2029 loppuun mennessä. 

Hallituksen budjettiriihen työllisyyskirjauksessa todettiin, että mikäli työmarkkinaosapuolille annettu toimeksianto ei johda asetettuihin tavoitteisiin, hallitus linjaa tarvittavat toimet yksityiskohtineen joulukuussa 2020. Työmarkkinajärjestöt ilmoittivat 30. marraskuuta, että niiden työllisyysneuvottelut päättyivät tuloksettomina. Hallitus linjasi toimet yli 55-vuotiaiden työllisyyden edistämiseksi 17. joulukuuta.

Nyt julkaistu muistio ja sen sisältämät arviot ovat vielä luonnosvaiheessa. Toimenpiteiden työllisyysvaikutukset voivat muuttua toimien valmistelun myötä. Valtiovarainministeriön rakenneyksikön tekemässä arviossa ei oteta kantaa ehdotusten käytännön toteutukseen tai juridisiin rajoitteisiin. Toimien työllisyysvaikutukset arvioidaan lopullisesti hallituksen esitysten yhteydessä.

Lisätietoja: 
Johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, puh. 02955 30545, olli.karkkainen(at)vm.fi 
Erityisasiantuntija Jukka Mattila, puh. 02955 30409, jukka.mattila(at)vm.fi

 
Sivun alkuun