Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

EU-ordförandeskapet
Finansministrarna försöker nå enighet om bekämpning av mervärdesskattebedrägerier

Finansministeriet
6.11.2019 16.22
Pressmeddelande
Mika Lintilä.

EU-ländernas finansministrar ska bland annat diskutera bekämpning av mervärdesskattebedrägerier inom e-handel när Ekofinrådet samlas i Bryssel fredagen den 8 november. Finansminister Mika Lintilä är mötets ordförande.

”Vi strävar efter att stärka samarbetet mellan skattemyndigheterna och betaltjänstleverantörerna, så att myndigheterna ska kunna bekämpa mervärdesskattebedrägerier inom e-handel. Reformen ska ge skattemyndigheterna ett nytt effektivt verktyg”, säger minister Lintilä.

Enligt förslagen ska betaltjänstleverantörerna rapportera uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner. Uppgifterna ska samlas i ett elektroniskt system, som medlemsländernas myndigheter för bedrägeribekämpning kan använda för att utreda mervärdesskattebedrägerier. Ministrarna strävar efter att nå en politisk överenskommelse om lagstiftningsförslagen.

Småföretags administrativa börda görs lättare

Finansministrarna strävar efter att nå en politisk överenskommelse om att reformera den särskilda momsordningen för småföretag. Medlemsländerna har redan möjlighet att undanta småföretag från skattskyldigheten, eftersom uppfyllandet av mervärdesskatteskyldigheterna medför relativt sett högre kostnader för små företag än för stora företag.

Syftet med reformen är att förbättra konkurrensneutraliteten och att minska småföretagens administrativa börda. Förslaget utvidgar skattefriheten för småföretag till att även omfatta företag som inte är etablerade i ett medlemsland. Dessutom anges i förslaget ett tröskelvärde för den skattefrihet som medlemsländerna fastställt samt förenhetligas villkoren för tillämpningen av skattefriheten.

Ministrarna drar upp riktlinjer för klimatfinansieringen

Rådet väntas anta slutsatser om klimatfinansiering. I slutsatserna fastställs EU:s och medlemsländernas starka stöd för ett snabbt och ambitiöst genomförande av klimatavtalet från Paris.

På dagordningen finns dessutom bland annat ärenden som gäller punktskattebelagda varor samt en lägesöversikt över beskattningen av den digitala ekonomin. Ordförandelandet Finland kommer vid mötet att redogöra för ett gemensamt uttalande om virtuella tillgångar. Uttalandet ska beredas inför rådets möte i december.

Rådet för en makroekonomisk dialog med arbetsmarknadens parter och en diskussion om hållbar finansiering med länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Dessutom ordnar Finland som första EU-ordförandeland ett gemensamt rådsmöte mellan ministrarna med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor och utbildningsfrågor.

Torsdagen den 7 november deltar minister Lintilä i Eurogruppens möte. Finland är inte ordförande för mötet, eftersom gruppen har en permanent ordförande.

EU:s undervisnings- och finansministrar för första gången i gemensamt rådsmöte (pressmeddelande 6.11)

Rådets teman (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Teman för Eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn +358 400 510 304, martti.salmi(a)vm.fi
Niina Nurkkala, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 347 2661
EU-ordförandeskapets medietjänst, tfn +358 295 530 269, press(a)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde och oftast i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken Mika Lintilä
Sivun alkuun