Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallituksen esitys
Verkkokaupan arvonlisäverotus yksinkertaistuu

Valtiovarainministeriö
7.6.2018 14.07
Tiedote

Pienet yritykset pystyvät jatkossa käymään helpommin verkkokauppaa EU-maiden välillä. Hallitus esittää lainmuutoksia, jolla pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä rajat ylittävästä sähköisestä kuluttajakaupasta.

Esitykseen sisältyy helpotus pienille yrityksille: EU:n sisäisessä rajat ylittävässä myynnissä otetaan käyttöön 10 000 euron raja, kun on kyse radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen myynnistä. Jos tällaisten palvelujen myynti muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille kuluttajille ei ylitä kalenterivuonna tätä rajaa, verotuspaikka säilyy myyjän sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Nykyisin vero tulee maksaa ostajan sijoittautumisvaltioon. Uusi säännös on myyjille valinnainen.

Lisäksi asiakkaiden tunnistamisen näyttövaatimukset kevenevät. Jos yritys myy radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja ja telepalveluja EU:n sisällä enintään 100 000 eurolla, se tarvitsee jatkossa vain yhden todisteen ostajan sijoittautumispaikan määrittämiseksi.

Jos EU:n ulkopuolinen yritys on rekisteröitynyt johonkin jäsenvaltioon, se voi käyttää sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää, joka on tarkoitettu yhteisöön sijoittautumattomille verovelvollisille.

Sähköisten palvelujen erityisjärjestelmien piiriin kuuluviin myynteihin sovellettaisiin tunnistamisjäsenvaltion laskutussäännöksiä.

Hallinnollinen taakka kevenee

Lainmuutokset yksinkertaistavat arvonlisäverojärjestelmää, vähentävät yritysten hallinnollista taakkaa helpottavat siten yritysten rajat ylittävää kaupankäyntiä.

Muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alussa. Loput joulukuussa 2017 hyväksytyn direktiivin tuomista muutoksista on tarkoitus panna täytäntöön vuoden 2021 alusta.

Hallituksen esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, puh. 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi

Sivun alkuun