Hyppää sisältöön

Hallitus esittää tiukempaa sääntelyä nikotiinipussien myyntiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.11
Tiedote

Hallitus esittää, että nikotiinipussit otettaisiin kattavammin tupakkalain piiriin. Tavoitteena on ehkäistä nikotiinipussien käyttöä nuorten keskuudessa ja korvata laiton nuuska laillisesti myydyillä nikotiinipusseilla.

Savuttomien nikotiinituotteiden nikotiinirajaksi säädettäisiin enintään 16,6 milligrammaa nikotiinia grammassa tuotetta, minkä lisäksi savuttomien nikotiinituotteiden sallittuja tuoksuja ja makuja rajoitettaisiin.

Terveysvaroitukset pakkauksiin  

Vähittäismyyntipakkauksiin vaadittaisiin jatkossa suomen- ja ruotsinkieliset terveysvaroitukset ja pakkausten ulkoasu yhdenmukaistettaisiin (ns. plain packaging). Tuotteiden etämyynti kiellettäisiin ja tuotteiden maahantuontia rajoitettaisiin. Tuotteiden myynti, hallussapito ja maahantuonti kiellettäisiin alle 18-vuotiailta. 

Tuotteiden vähittäismyynti säädettäisiin luvanvaraiseksi ja tukkumyynti ilmoituksenvaraiseksi. Valmistajan tai maahantuojan olisi tehtävä tuotteesta Valviralle ilmoitus, jossa olisi muun muassa tieto siitä, että valmistaja tai maahantuoja kantaa täyden vastuun tuotteen laadusta ja turvallisuudesta. 

Tupakkalakiin esitetään savuttoman nikotiinituotteen määritelmää, joka kattaisi nikotiinipussien lisäksi myös sellaiset tuotteet, jotka muistuttavat irtonuuskaa, purutupakkaa tai nenänuuskaa. Savuttomien nikotiinituotteiden käyttö kiellettäisiin päiväkotien ja esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa sekä leikkikentillä. 

Esityksen mukaisesti kiellettäisiin myös nikotiinittomien sähkösavukkeiden eli niin sanotun ”vapen” hallussapito alaikäisiltä. Vapen käyttö on yleistynyt jopa alakouluikäisten lasten keskuudessa. Hallussapidon kieltäminen antaa esimerkiksi oppilaitoksille välineet puuttua vapen käyttöön. Hallussapitokielto koskee myös muita tupakan vastikkeita kuten energianuuskaa tai yrttisavukkeita.

Tupakkalain muutoksilla ei olisi vaikutusta sellaisiin nikotiinipussivalmisteisiin, joilla jo on lääkelain mukainen myyntilupa tai joille myöhemmin haetaan myyntilupaa lääkkeenä. Fimea voisi jatkossakin hakemuksesta myöntää lääkelain mukaisen myyntiluvan nikotiinipussivalmisteelle, joka on tarkoitettu lääkkeellisesti käytettäväksi jonkin tunnetun sairauden hoitoon, esimerkiksi tupakkariippuvuudesta vieroitukseen.  

Laki voimaan mahdollisimman pian 

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Savuttomien nikotiinituotteiden nikotiiniraja, makujen rajoitukset ja vaatimus vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä tulisivat kuitenkin voimaan kuuden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Tänä aikana toimijat voisivat myydä varastoistaan loppuun sellaiset tuotteet, joissa on esimerkiksi kielletyiksi tulevia makuja tai joiden pakkauksissa ei ole nikotiinia koskevia varoitusmerkintöjä. Esimerkiksi vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely tulisi voimaan vuoden kuluttua ehdotetun lain voimaantulosta. 

Lisätietoja 

erityisasiantuntija Reetta Honkanen, p. 0295 163 684, [email protected] 
neuvotteleva virkamies Laura Terho, p. 0295 163 550, [email protected]

Pressmeddelandet har redigerats den 30 april 2024 kl. 12:58: felaktig uppgift om införselgränser för snus ströks ur meddelandet.