Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår striktare reglering av försäljningen av nikotinpåsar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.11
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att tobakslagen ska tillämpas i större omfattning på nikotinpåsar. Syftet med förslaget är att förebygga ungas användning av nikotinpåsar och att nikotinpåsar som säljs lagligt ska ersätta det olagliga snuset.

Det föreslås att nikotingränsen för rökfria nikotinprodukter ska vara högst 16,6 milligram nikotin per gram produkt, och att rökfria nikotinprodukternas tillåtna dofter och smaker ska begränsas. 

Varningstexter på förpackningarna 

Det föreslås att det ska krävas varningstexter på finska och svenska på detaljhandelsförpackningar och att förpackningarnas utformning ska förenhetligas (s.k. plain packaging). Distansförsäljningen av produkterna ska förbjudas och införseln av produkterna begränsas. Det ska också vara förbjudet för personer under 18 år att sälja, inneha och importera produkterna.

Detaljhandeln med produkterna föreslås bli tillståndspliktig och partihandeln anmälningspliktig. Tillverkaren eller importören ska göra en anmälan till Valvira bland annat om att tillverkaren eller importören tar fullt ansvar för produktens kvalitet och säkerhet.

I tobakslagen föreslås en ny definition av rökfria nikotinprodukter som förutom nikotinpåsarna ska omfatta också sådana produkter som påminner om lössnus, tuggtobak eller tobak för användning i näsan. Användningen av rökfria nikotinprodukter ska vara förbjuden i lokaler och i utomhusområden som används av daghem eller läroanstalter som har förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning och på utomhuslekplatser.

I propositionen föreslås också att det ska bli förbjudet för minderåriga att inneha nikotinfria e-cigaretter, s.k. vejpar. Användningen av vejpar har blivit allt vanligare bland barn i lågstadieåldern. Genom att förbjuda innehavet får skolorna en möjlighet att ingripa i barns användning av vejpar. Innehavsförbudet gäller också andra motsvarande tobaksprodukter såsom energisnus och örtcigaretter. 

De föreslagna ändringarna i tobakslagen inverkar inte på sådana nikotinpåsepreparat som redan får säljas enligt läkemedelslagen eller för vilka det senare söks försäljningstillstånd för läkemedel. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan även i fortsättningen på ansökan bevilja försäljningstillstånd enligt läkemedelslagen för nikotinpåsar som är avsedda att användas medicinskt vid behandling av någon känd sjukdom, till exempel för rökavvänjning. 

Lagen träder i kraft så fort som möjligt

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så fort som möjligt. Nikotingränsen och smakbegränsningarna för rökfria nikotinprodukter och kravet om varningstexterna på deras detaljhandelsförpackningar ska dock träda i kraft 6 månader efter lagens ikraftträdande. Under dessa 6 månader kan aktörerna sälja slut sina lager av till exempel de produkter som innehåller förbjudna smaker eller som saknar varningsmärkning om nikotin. Bestämmelsen om att detaljhandelsförpackningarna ska se enhetliga ut ska träda i kraft 1 år efter den föreslagna lagens ikraftträdande.

Mer information

Reetta Honkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 684, [email protected]
Laura Terho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 550, [email protected]