Hyppää sisältöön

Hallitus ja työmarkkinajohtajat sitoutuvat palkkatasa-arvon edistämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2021 9.00
Uutinen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist, työministeri Tuula Haatainen, opetusministeri Jussi Saramo ja työmarkkinajohto kokoontuvat tiistaina 19.1. keskustelemaan samapalkkaisuudesta. Tapaamisessa keskitytään siihen, miten vuodenvaihteessa hyväksytty yhteinen samapalkkaisuusohjelma toteutetaan. Tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa entistä nopeammin.

Tapaamiseen osallistuvat ministereiden lisäksi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies, KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, Valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Sari Ojanen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja Kirkon työmarkkinalaitoksen kirkkoneuvos Anna Kaarina Piepponen.

Kokouksen koollekutsuja, ministeri Thomas Blomqvist odottaa tapaamiselta yhteistä suuntaa ja sitoutumista palkkatasa-arvon toteuttamiseen. ”Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä on työelämän tasa-arvon ydin, jonka toteutuminen vaatii vielä paljon työtä. Asiassa on mahdollista päästä eteenpäin, sillä hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmalle on yhteinen tuki ja ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisiin palkkaeroihin puuttumiseksi.”  

Edellisen samapalkkaisuusohjelman kaudella naisten ja miesten keskimääräinen ansiotason ero kaventui 17 prosentista 16 prosenttiin. Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisessä ohjelmassa on sitouduttu tavoitteeseen, että ero kapenee entistä nopeammin. Tapaamisessa keskustellaan muun muassa siitä, miten tavoitteeseen päästään. 

Samapalkkaisuusohjelma 2020–2023 kokoaa yhteen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset toimenpiteet, joilla edistetään palkkatasa-arvoa. Ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaista, palkkatasa-arvoa edistävää kokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluu samapalkkaisuusohjelman lisäksi lainsäädäntöhankkeita, tutkimushanke palkkatasa-arvon lisäämiseksi samanarvoisissa töissä sekä tutkimushanke työ- ja virkaehtosopimusten sukupuoli- ja samapalkkaisuusvaikutuksista.

Lisätietoja

erityisavustaja Silja Borgarsdóttir Sandelin, oikeusministeriö, puh. 0295 150116, silja.borgarsdottirsandelin(at)om.fi

projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163230, [email protected]