Hyppää sisältöön

Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus pysyy nykyisellään 1.1.2028 asti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2023 13.56
Tiedote

Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus nousee nykyisestä vähintään 0,65 työntekijästä asiakasta kohden vähintään 0,7 työntekijään 1.1.2028. Siirtymäaikana kehitetään palvelurakennetta ja tehdään useita sote-henkilöstön saatavuutta parantavia toimia. 

Henkilöstömitoituksella turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä toteutetaan iäkkäiden henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Mitoitus on keskeinen myös henkilöstön hyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. 

Toimenpiteet henkilöstön lisäämiseksi ja palveluiden kehittämiseksi näkyvät pitkällä jänteellä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulaa helpotetaan muun muassa hallitusohjelmaan kirjatulla Hyvän työn ohjelmalla, joka sisältää runsaasti alan veto- ja pitovoiman lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuspaikkoihin tehdyt lisäykset ehtivät vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen henkilöstömitoituksen siirtymäajan kuluessa. Henkilöstöpulaa voidaan edelleen vähentää myös monipuolistamalla sote-palveluiden henkilöstörakennetta ja palkkaamalla kaikkiin välillisen työn tehtäviin niihin soveltuva erillinen henkilöstö. Palveluiden isommat järjestäjät ja tuotantoalueet mahdollistavat paremman henkilöstön kokonaissuunnittelun ja laajemman varahenkilöstön muodostamisen.

Tänä vuonna voimaan tulleet säännökset tukipalveluista, vuorokaudenajasta riippumattomasta kotihoidosta ja yhteisöllisestä asumisesta mahdollistavat yksilöllisemmän hoidon ja huolenpidon siten, että ympärivuorokautiseen palveluasumiseen sijoittuvat jatkossa vain sitä tarvitsevat asiakkaat.

Tavoitteena on, että siirtymäajan päättyessä henkilöstöä on riittävästi saatavilla kaikkiin tarvittaviin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin.

Nykyinen mitoitus toteutuu hyvin

Tällä hetkellä henkilöstömitoitus on 0,65. Tämän on arvioitu riittävän asiakasturvallisten palvelujen tuottamiseen siirtymäaikana. Keväällä 2023 tehdyn selvityksen mukaan lähes kaikki iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt täyttävät 0,65 henkilöstömitoituksen. 

Henkilöstömitoituksessa on kyseessä minimitaso ja mitoituksen tulee olla korkeampi kuin 0,65 työntekijää asiakasta kohden, jos asiakkaiden hoitoisuus sitä edellyttää.

Hyvinvointialueiden rahoitusta muutetaan vastaamaan voimassa olevaa mitoitusta joulukuussa 2023 ja vuosina 2024-2027. Rahoituksen vähennys on 89 miljoonaa euroa kokonaisen kalenterivuoden osalta. 

Lakimuutos tulee voimaan 30.11.2023. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 23.11.2023 ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 24.11.2023.

Lisätietoja:    

hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 0295 163 407
lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, p. 0295 163 692
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]