Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

De lägsta pensionerna höjs den 1 januari 2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2019 13.07
Pressmeddelande

Den 1 januari 2020 höjs de skattefinansierade pensionerna för dem som har en liten pension genom nivå- och indexhöjningar. Folkpensionens fulla belopp höjs med cirka 34 euro i månaden och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden. Cirka 609 000 pensionärer, vars hela pension är lägre än 1 200-1 300 euro i månaden, får åtminstone en liten höjning av sin pension.

Efter höjningen blir den fulla folkpensionen för en ensamboende 662,86 euro i månaden och för en pensionstagare som är gift eller lever i ett samboförhållande 591,79 euro i månaden. Garantipensionens fulla belopp blir 834,52 euro i månaden.

Gränserna för tilläggssjälvriskandelen för bostadsbidraget för pensionstagare ändras för att höjningen av pensionerna inte ska inverka på pensionstagarnas bostadsbidrag och därmed minska ökningen av deras disponibla inkomster.

Syftet med höjningen av pensionerna är att trygga pensionstagarnas utkomst och minska fattigdom och utanförskap. Genom att höja folkpensionen och garantipensionen kan förbättringen av försörjningen riktas uttryckligen till dem som får de lägsta pensionerna.

Kompletteringsdelarna till avträdelsestöden för lantbruksföretagare höjs i motsvarande grad som folkpensionen höjs. Höjningen av folkpensionen höjer också beloppet av det extra fronttillägget samt beloppet av fullt grundunderstöd enligt militärunderstödslagen, eftersom de är bundna till folkpensionens belopp.

Även pensionsstödet och minimiinkomstgränsen för att lämna sjuk- eller invalidpension vilande höjs, eftersom de är bundna till garantipensionens belopp. Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och för yrkesinriktad rehabilitering förblir även i fortsättningen på samma nivå som garantipensionen.

Regeringen har föreslagit att de lagar som gäller höjningarna stadfästs, och republikens president stadfäste lagarna onsdagen den 4 december. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Länkar

Ytterligare information

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 005, [email protected]

 
Sivun alkuun