Hyppää sisältöön

Sairaala- ja päivystysselvitys: Henkilöstön riittävyys ratkaisee erikoissairaanhoidon ja päivystystoiminnan tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2023 13.28
Tiedote

Terveydenhuollon laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus pystytään tulevaisuudessa varmistamaan vain turvaamalla osaavan ammattihenkilöstön riittävyys, korostaa sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuutta koskevan selvitystyön ohjausryhmä. Ryhmä kokoontui eilen toiseksi viimeisen kerran. 

Vaje terveydenhuollon henkilöstöstä eri palveluissa on pahentunut. Kunkin hyvinvointialueen tulisi ensisijaisesti pystyä huolehtimaan väestönsä perustason palveluista ja usein tarvittavista erityispalveluista. Erityisosaamisen varmistamiseksi on tiettyjä erityispalveluita koottava suurempiin kokonaisuuksiin.

Ohjausryhmän mukaan erikoissairaanhoidon toteuttamista on tarkasteltava osana koko hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden palvelujärjestelmää. Kansallista päätöksentekoa tarvitaan, sillä erikoissairaanhoidon työnjaon ja palveluverkon muutoksista päättäminen on osoittautunut alueilla haasteelliseksi. 

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan ja viimeisen kerran joulukuussa. 

Sairaala- ja päivystysselvityksen työryhmän johtopäätökset ja ehdotukset julkaistaan vielä ennen joulua. Perusteellisempi loppuraportti on tarkoitus julkaista ensi vuoden alkupuolella. 

Selvitystyön tavoitteena on luoda kokonaiskuva sairaala- ja päivystysverkosta

Sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuutta sekä erikoissairaanhoidon työnjakoa selvitetään työ- ja ohjausryhmissä, joissa on sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän edustus. 

Selvitystyön tarkoituksena on luoda kokonaiskuva sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuudesta eli siitä, millainen palveluvalikoima, osaamistarve ja tukipalvelut erityyppisissä sairaaloissa ja päivystyspisteissä pitäisi varmistaa ja millainen kansallinen järjestelmä näistä muodostuisi. Selvitystyössä ei oteta kantaa yksittäisten sairaaloiden palveluvalikoimaan.

Säädösvalmistelu käynnistymässä

Hallitusohjelman mukaan vuoden 2024 aikana säädetään kansallisesta sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuudesta. Myös erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevat säädökset uudistetaan. 
Sairaala- ja päivystysselvitystä hyödynnetään tässä säädösvalmistelussa.

Säädösvalmistelu on nyt käynnistymässä. Tähän liittyen sosiaali- ja terveysministeriö järjestää alkuvuodesta 2024 työpajoja, joissa kootaan eri sidosryhmien näkemyksiä asiasta.

Lisätietoja

Ohjausryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom, p. 0295 16 3351, [email protected]
Ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, p. 044 730 7628, [email protected]
Ohjausryhmän asiantuntijasihteeri, lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, p. 0295 16 3014, [email protected]