Hyppää sisältöön

Selvityshenkilö Mauri Kotamäki: Kolme vaihtoehtoista tapaa toteuttaa yleinen ansiosidonnainen työttömyysturva

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2018 10.00
Tiedote 185/2018

Kaikki palkansaajat osallistuvat työttömyysturvajärjestelmän rahoittamiseen maksamalla työttömyysvakuutusmaksua. Vain työttömyyskassojen jäsenet ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Selvityshenkilö Mauri Kotamäen mukaan järjestelmää olisi mahdollista kehittää kaikkia palkansaajia koskevaksi ansioturvaksi.

Kotamäki luovutti selvityksensä 30. marraskuuta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. Selvityksessään Kotamäki tarkastelee kolmea vaihtoehtoista tapaa siirtyä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Kaikki vaihtoehdot ovat työttömyysetuuden saajan näkökulmasta samantyyppisiä, mutta etuuden maksajan kannalta ne eroavat toisistaan.

Peruspäivärahasta ansiosidonnainen etuus

Suoraviivaisin toimenpide yleisen ansioturvan järjestämiseksi olisi tehdä peruspäivärahasta ansiosidonnainen etuus. Nykymuotoinen hajautettu työttömyyskassajärjestelmä pysyisi ennallaan. Peruspäivärahan suuruus olisi työttömyyskassojen jäsenmaksusta aiheutuvan rahoitusosuuden verran ansiopäivärahaa pienempi. Uudistuksessa järjestelmän rakenne ei muuttuisi merkittävästi ja näin uudistuksen voisi toteuttaa suhteellisen suoraviivaisesti, tiivistää Kotamäki. 


Työttömyyskassan jäsenyydestä pakollinen

Toisena vaihtoehtoisena toteuttamistapana Kotamäki esittää, että työttömyyskassan jäsenyydestä voisi tehdä pakollisen, samaan tapaan kuin esimerkiksi YEL-vakuutus on yrittäjälle. Tällöin peruspäiväraha poistettaisiin lainsäädännöstä ja nykymuotoinen työttömyyskassajärjestelmä laajentuisi merkittävästi. 

Uudistuksen seurauksena nykyinen järjestelmä ei muuttuisi merkittävästi ja siten tämä vaihtoehto olisi suhteellisen suoraviivaista toteuttaa. 

Kelalle aiempaa isompi rooli työttömyysturvassa

Kolmantena vaihtoehtona Kotamäki esittää, että ansioturva siirrettäisiin toimeenpantavaksi Kelaan. Nykyisessä järjestelmässä on paljon päällekkäisyyksiä, toteaa selvityshenkilö Kotamäki. Mallissa nykyinen 26 työttömyyskassan toimeenpantavaksi hajautettu ansiopäivärahajärjestelmä purettaisiin asteittain. Työttömyyskassojen jäsenmaksun kerääminen loppuisi. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehdot eivät muuttuisi. Vain maksaja muuttuisi, kun palvelun tarjoaisi Kela. Tämä vaihtoehto säästäisi hallinnollisissa kustannuksissa arvioilta 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Taustaksi

Työn kannustinloukkujen vähentämiseksi käytössä olevia keinoja on selvitetty useissa työryhmissä ja hankkeissa. OECD:n maaraportti 2018 ehdotuksineen sekä perustulokokeilu ovat nostaneet esiin tarpeen arvioida työttömyysturvaa myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan kattavuutta koskevasta näkökulmasta. Kotamäen selvityshenkilönä tekemä yleisen ansioturvan vaihtoehtojen arviointi täydentää osaltaan sosiaaliturvan tulevaisuutta luotaavia muita hankkeita.

Lisätietoja

VTT Mauri Kotamäki, selvityshenkilö, p. 09 4242 6235
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan erityisavustaja Niina Vilkman, p. 0295 163 107

Selvityshenkilö Mauri Kotamäen raportti: