Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja keskittämisasetuksen muutoksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2019 12.51
Tiedote 177/2019

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja terveydenhuoltolain keskittämisasetuksen muutoksista. Tavoitteena on turvata päivystystoiminta ja edistää alueellisen työnjaon toteutumista. Lausuntoaika päättyy 18. helmikuuta 2020.

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on sovittu, että keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan tarvittaessa erityisin päätöksin (koskien niin kutsuttua keskittämisasetusta) vaarantamatta sosiaali- ja terveydenhuollon toimivaa kokonaisuutta tai potilasturvallisuutta.

Minimileikkausmääriin joustoa

Asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä säädetään keskitettävien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen määrällisistä ja muista edellytyksistä, joiden tulee täyttyä keskittämistä toteutettaessa.

Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksessa eri leikkauksille ja toimenpiteille säädetyissä lukumäärissä olisi mahdollista joustaa asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Muutokset koskisivat lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa sekä rinta- ja paksusuolisyöpäleikkauksia.

Asetuksen lukumäärissä olisi mahdollista joustaa, jos erityisvastuualue katsoo välttämättömäksi turvata palvelujen kiireellinen saanti alueellaan päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi. Tällöin sairaalassa tulee olla erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys ja sen tulee varmistaa toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus yhteistyössä yliopistosairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kanssa. Asiasta tulisi sopia terveydenhuoltolain mukaisesti erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.

Vaativat leikkaukset yliopistollisiin sairaaloihin

Asetuksessa säädetään viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai erityisistä syistä muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan koottavista vaativista leikkauksista ja toimenpiteistä.

Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että vaativat ja harvoin tarvittavat leikkaukset tai toimenpiteet keskitettäisiin jatkossa alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Yliopistollisiin sairaaloihin keskitettäisiin ne leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään alle 200 kappaletta koko Suomessa vuosittain.

Suuressa yksikössä usean eri erikoisalan yhteinen osaaminen parantaa tuloksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurilla sairaaloilla on paremmat mahdollisuudet hoitaa harvinaisia ja vakavia komplikaatioita.

Lausuntoja on mahdollista antaa 18. helmikuuta 2020 asti. Ruotsinkielinen lausuntomateriaali valmistuu myöhemmin. Ruotsinkielisten lausuntojen antamisaikaa pidennetään vastaavasti.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta 2020.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Ilkka, p. 0295 163384, [email protected]  (tavoitettavissa 30.-31.12.)

johtaja Tuija Kumpulainen, p. 0295 163 280, [email protected] (tavoitettavissa 2.1. alkaen, soittopyynnöt tekstiviestillä)

lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163385, [email protected] (tavoitettavissa 8.1. alkaen)