Hyppää sisältöön

STM ja THL tiedottavat
Suomen epidemiatilanne on jakautunut - muuntuneet virusmuodot herättävät huolta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 10.00
Tiedote 37/2021

Viimeisten neljän viikon aikana Suomen covid-19-tapausten määrät ovat pysytelleet valtakunnallisesti samalla, melko korkealla tasolla. Tartuntoja todetaan viikoittain noin 2300-2700 kappaletta. Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on pysynyt melko vakaana, mutta tehohoidon tarve on kasvanut jonkin verran viime päivinä. Kuolemantapausten viikoittainen määrä on hitaassa laskussa.

Epidemiatilannetta luonnehtivat suuret ja nopeasti muuttuvat alueelliset erot. Etenkin Uudellamaalla epidemiatilanne on kääntynyt aiempaa huonompaan suuntaan. Viikoilla 5-6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli 186 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se koko maassa oli 91 tapausta. Koronavirustapausten jäljitys on paikoin ruuhkautunut pääkaupunkiseudulla.

Myös Varsinais-Suomen, Keski-Suomen, Vaasan ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä 14 vuorokauden ilmaantuvuus on ollut yli 100 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana. 

Erityisesti Britanniassa havaitun virusmuunnoksen leviäminen Suomeen herättää huolta. Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 450 koronavirusnäytteessä. Näistä 427 on Britanniassa havaittua virusmuunnosta ja 22 Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Brasilian P.1.-virusmuunnoksesta on toistaiseksi yksi matkailuun liittyvä havainto. 

Myös virusmuunnokset herättävät huolta erityisesti Uudellamaalla. Suomessa havaituista Ison-Britannian virusmuunnostapauksista hieman yli 70 prosenttia on todettu HUSin alueella.

Muuntuneita viruksia tunnistetaan sekvensoimalla koko viruksen perimä tai osa siitä. Positiivisista koronavirusnäytteistä valitaan viikoittain otos, jolla voidaan arvioida tilannetta eri puolilla maata. 

Tapausmäärät pysyneet korkealla tasolla

Viikolla 6 (8.2.-14.2.) todettiin yhteensä vajaa 2500 uutta tapausta, mikä on hieman vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 45 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edellisellä viikolla oli 47 tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,95-1,15 (90 % todennäköisyysväli).

Karanteeniin asetettiin noin 8 600 henkilöä viikolla 6, mikä on noin 2400 henkilöä vähemmän kuin edellisellä viikolla. Vastaavasti 39 % uusista tartunnoista todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Edellisellä viikolla osuus oli 27 %. 

Viikolla 6 suurin osa tartunnoista oli peräisin kotimaasta, kuten tähänkin asti. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuuden lasku jatkuu, osuus oli 3 % viikolla 6. Näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus jäi noin prosenttiin kaikista tartunnoista. 

Valtaosa tartunnan saaneista on alle 50-vuotiaita

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 %:ssa tapauksista. Suomen 21 sairaanhoitopiiristä 13:ssa saatiin jäljitettyä vähintään 75% tapauksista. Jäljitystyö toimii siten pääosin hyvin. Tapauksia todetaan eniten työikäisillä, tällä hetkellä varsinkin nuorilla aikuisilla. Viikolla 6 vajaa 80 % kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla ja miltei puolet alle 30-vuotiailla. 

Yli 70-vuotiaiden osuus on kasvanut viime viikon 4 %:sta 9 %:iin kaikista tapauksista. Mitä enemmän tautia leviää väestössä, sitä suuremmaksi kasvaa riski, että myös ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvat saavat tartuntoja. 

Riskiryhmiin kuuluvien suojeleminen on tärkeää vakavien covid-19-tapausten ja kuolemantapausten ehkäisemiseksi. Rokotusstrategian mukaisesti vakavalta tautimuodolta suojaavat koronarokotukset aloitettiin vanhimmista ikäluokista, ja myös muiden riskiryhmien rokotukset ovat jo käynnistyneet. 

Sairaalahoidossa oli 17.2. kaikkiaan 132 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 42 potilasta, erikoissairaanhoidossa 60 potilasta ja teho-osastoilla 30 potilasta. 

Tautiin liittyviä kuolemia oli viikolla 6 raportoitu 17, kahdella edellisellä viikolla 21 ja 25. Yhteensä kuolemantapauksia oli 17.2.2021 mennessä raportoitu 723. 

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla. 
Tilannekuvaraportin liitteenä on tällä viikolla myös erilliskatsaus, joka koskee muuntuneiden koronavirusten seurantaa.

Lisätietoja:

Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected] (epidemiatilanne) 
Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, johtava tutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä) 
Pasi Pohjola, johtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)