Hyppää sisältöön

Suomi vahvistaa hyvinvointitalousajattelua liittymällä Wellbeing Economy Governments -verkostoon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2020 11.00
Tiedote 310/2020
Hyväntuuliset pojat pelaavat jalkapalloa.

Suomi liittyy kansainväliseen hyvinvointiaiheita käsittelevään Wellbeing Economy Governments (WEGo) -verkostoon. Epäviralliseen verkostoon kuuluvat Skotlanti, Wales, Islanti ja Uusi-Seelanti. Myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on ollut mukana WEGo-verkoston toiminnassa.

Verkosto tarjoaa kansainvälisen foorumin, jossa käydään keskustelua hyvinvointitaloudesta ja hyvinvointia koskevista aiheista sekä jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä päätöksenteon tueksi. Verkosto edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa.

Hyvinvointitalous korostaa kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuden, sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kestävyyden tasapainoa. Hyvinvointitaloudessa julkisia varoja kohdennetaan vahvistamaan ihmisten hyvinvointia. Pitkällä aikavälillä yhteiskunnan kestävyys ja vakaus paranevat.

”Verkostoon liittyminen antaa meille uusia mahdollisuuksia edistää hyvinvointitalousajattelua esimerkiksi koronakriisistä toipumisessa. Hyvinvointitalouden lähestymistapa antaa mahdollisuuden rakentaa kestävä pohja oikeudenmukaiselle, tasa-arvoiselle, ilmastoystävälliselle ja osaavalle yhteiskunnalle, joka on nykyistä vahvempi vastaamaan tuleviin kriiseihin ja selviämään niistä nykyistä nopeammin”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Hyvinvointitalousteema on tärkeä Suomelle

Hyvinvointitalous oli Suomen EU-puheenjohtajakauden sosiaali- ja terveyssektorin pääteema. Työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto hyväksyi lokakuussa 2019 Suomen johdolla päätelmät hyvinvointitaloudesta. Neuvoston päätelmät luovat perustan hyvinvointitalouden jatkotyölle EU:ssa. 

EU-puheenjohtajakauden jälkeen Suomi on edistänyt hyvinvointitalouden lähestymistapaa myös muilla kansainvälisillä areenoilla, kuten YK:ssa, Maailman Terveysjärjestössä (WHO) sekä pohjoismaisessa yhteistyössä.

Hyvinvointitalous on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman mukaan talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on muun muassa edistää hyvinvointitaloutta investoimalla toimiin, joilla tuetaan hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eri palvelujen tarvetta.

Suomessa hyvinvointitaloutta viedään eteenpäin muun muassa poikkihallinnollisen kansanterveyden neuvottelukunnan hyvinvointitalouteen keskittyvässä jaoksessa.

Hallitus keskusteli Suomen liittymisestä verkostoon iltakoulussaan 18. marraskuuta. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on ilmoittanut kirjeitse verkoston perustajalle Skotlannille Suomen jäsenyydestä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Jiri Sironen, [email protected]
asiantuntija Elisa Palminen, [email protected]