Hoppa till innehåll

Finland stärker det välfärdsekonomiska tänkandet genom att ansluta sig till nätverket Wellbeing Economy Governments

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2020 11.00
Pressmeddelande

Finland ansluter sig till det internationella nätverket Wellbeing Economy Governments (WEGo) som behandlar välfärdsfrågor. Skottland, Wales, Island och Nya Zeeland är medlemmar i det inofficiella nätverket. Också Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har deltagit i WEGo-nätverkets verksamhet.

Genom nätverkets internationella forum har man möjlighet att diskutera välfärdsfrågor och utbyta information bland annat om bästa praxis som stöd för beslutsfattandet. Nätverket främjar också genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

”I välfärdsekonomin betonas balansen mellan de tre dimensionerna inom hållbar utveckling – social och ekonomisk hållbarhet och en hållbar miljö. Välfärdsekonomin går ut på att använda offentliga medel för att stärka människors välfärd. På det här sättet förbättras samhällets hållbarhet och stabilitet på lång sikt. 

”Anslutningen till nätverket ger oss nya möjligheter att främja det välfärdsekonomiska tänkandet också vid återhämtningen efter coronakrisen. Den välfärdsekonomiska strategin ger en möjlighet att bygga en hållbar grund för ett framtida samhälle som är rättvist, jämlikt, klimatvänligt och kunnigt, och starkare och effektivare när det gäller att klara av kommande kriser", säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Temat välfärdsekonomi är viktigt för Finland

Välfärdsekonomin var huvudtemat för social- och hälsovårdssektorn under Finlands EU-ordförandeskap. Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) antog slutsatserna om välfärdsekonomin under ledning av Finland i oktober 2019. Rådets slutsatser skapar en grund för EU:s fortsatta arbete för välfärdsekonomin.

Efter EU-ordförandeskapet har Finland främjat det välfärdsekonomiska synsättet också på andra internationella arenor så som till exempel i FN och Världshälsoorganisationen (WHO) och inom det nordiska samarbetet.

Välfärdsekonomin finns också med i regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet är målet för regeringens ekonomiska politik att öka välfärden. Välfärdsekonomin ska främjas genom investeringar i åtgärder som stöder välfärd och hälsa och som minskar behovet av olika tjänster.

I Finland främjas välfärdsekonomin bland annat av den sektion under folkhälsodelegationen som arbetar förvaltningsövergripande med fokus på välfärdsekonomi.  

Regeringen diskuterade Finlands anslutning till nätverket vid sin aftonskola den 18 november. Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonens brev med begäran om att få bli medlem sändes efter det till Skottland, som är nätverkets grundarland. 

Ytterligare information:

Jiri Sironen, specialmedarbetare, [email protected]
Elisa Palminen, sakkunnig,  [email protected]